خرید محافظ و سیم سیار(Extension cord)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع محافظ و سیم سیار(Extension cord)

15 نوع محافظ و سیم سیار(Extension cord) موجود می باشد

نمایش 1 تا 15


سه راهی برق مدل تپل

سه راهی برق مدل تپل

129/000 ریال
پنج راهی برق بدون سیم

پنج راهی برق بدون سیم

748/000 ریال
چهار راهی برق 5 متری

چهار راهی برق 5 متری

1/555/000 ریال
پنج راهی برق 2 متری

پنج راهی برق 2 متری

1/085/000 ریال
چهار راهی برق بدون سیم

چهار راهی برق بدون سیم

588/000 ریال
پنج راهی برق 5 متری

پنج راهی برق 5 متری

2/405/000 ریال
سه راهی برق بدون سیم

سه راهی برق بدون سیم

438/000 ریال
چهار راهی برق 2 متری

چهار راهی برق 2 متری

908/000 ریال
MOHAFEZ BARGH N.E.K 510

MOHAFEZ BARGH N.E.K 510

315/238 ریال
6RAHI BARGH 4METRI

6RAHI BARGH 4METRI

198/151 ریال
4RAHI BARGH  4METRI

4RAHI BARGH 4METRI

171/133 ریال
3RAHI BARGH PERIZ NASBI

3RAHI BARGH PERIZ NASBI

60/000 ریال
6RAHI BARGH  2METRI

6RAHI BARGH 2METRI

162/108 ریال
4RAHI BARGH  2METRI

4RAHI BARGH 2METRI

500/000 ریال
سه راهی برق 2 متری

سه راهی برق 2 متری

648/000 ریال