خرید ذره بین(Magnifying glass)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ذره بین(Magnifying glass)

32 نوع ذره بین(Magnifying glass) موجود می باشد

نمایش 1 تا 32


ذره بين دستي با لنز 80 ميلي متري

ذره بين دستي با لنز 80 ميلي متري

616/550 ریال
ذره بين مدل TH600558

ذره بين مدل TH600558

1/452/550 ریال
ذره بين روميزي چراغدار GORDAK مدل 308

ذره بين روميزي چراغدار GORDAK مدل 308

4/675/000 ریال
ميکروسکوپ جيبي 60X مدل 9882

ميکروسکوپ جيبي 60X مدل 9882

1/155/000 ریال
ذره بين تاشو چراغدار 40X مدل MG21011

ذره بين تاشو چراغدار 40X مدل MG21011

836/000 ریال
ذره بين کلاهي MG81001-G

ذره بين کلاهي MG81001-G

4/493/500 ریال
ذره بين 60 ميلي متري

ذره بين 60 ميلي متري

247/500 ریال
ذره بين مدل TH-600559

ذره بين مدل TH-600559

1/815/000 ریال
ذره بين دستي با لنز 70 ميلي متري

ذره بين دستي با لنز 70 ميلي متري

572/000 ریال
ذره بين کامار مدل 9588

ذره بين کامار مدل 9588

2/081/300 ریال
ذره بين روميزي چراغدار ياکسون مدل YX-929

ذره بين روميزي چراغدار ياکسون مدل YX-929

3/960/000 ریال
ذره بين روميزي چراغدار سفيد ايراني

ذره بين روميزي چراغدار سفيد ايراني

2/275/310 ریال
ذره بين روميزي چراغدار ياکسون 952

ذره بين روميزي چراغدار ياکسون 952

929/090 ریال
ذره بين پزشکي G5

ذره بين پزشکي G5

23/132/310 ریال
ذره بين بزرگ پروسکيت مدل MA-1205CB

ذره بين بزرگ پروسکيت مدل MA-1205CB

4/266/200 ریال
ذره بين ياکسون مدل YX-168

ذره بين ياکسون مدل YX-168

3/412/970 ریال
ذره بين پروسکيت مدل MA-016

ذره بين پروسکيت مدل MA-016

4/290/000 ریال
ذره بين دستي پروسکيت مدل MA-021

ذره بين دستي پروسکيت مدل MA-021

758/430 ریال
ذره بين دستي پروسکيت مدل MA-019

ذره بين دستي پروسکيت مدل MA-019

1/858/190 ریال
ذره بين پروسکيت مدل MA-014

ذره بين پروسکيت مدل MA-014

493/000 ریال
ذره بين روميزي چراغدار BEST مدل BST-208L

ذره بين روميزي چراغدار BEST مدل BST-208L

929/090 ریال
ذره بين چشمي 6X مدل ML7506

ذره بين چشمي 6X مدل ML7506

474/030 ریال
ذره بين چشمي 10X

ذره بين چشمي 10X

284/420 ریال
ذره بين چشمي چراغدار

ذره بين چشمي چراغدار

369/750 ریال
ذره بين دستي پروسکيت مدل 8PK-MA006

ذره بين دستي پروسکيت مدل 8PK-MA006

379/230 ریال
ذره بين روميزي چراغدار ياکسون

ذره بين روميزي چراغدار ياکسون

824/820 ریال
ذره بين دستي BEST

ذره بين دستي BEST

227/550 ریال
ذره بين گلس 40 ميلي متري

ذره بين گلس 40 ميلي متري

137/500 ریال
ذره بين 50 ميلي متري

ذره بين 50 ميلي متري

146/300 ریال
ذره بين روميزي چراغدار مدل VX-122

ذره بين روميزي چراغدار مدل VX-122

2/559/710 ریال