خرید ذره بین(Magnifying glass)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ذره بین(Magnifying glass)

35 نوع ذره بین(Magnifying glass) موجود می باشد

نمایش 1 تا 35


ذره بین مدل TH600558

ذره بین مدل TH600558

3/327/000 ریال
ذره بین چشمی 15X مدل MG13097

ذره بین چشمی 15X مدل MG13097

795/000 ریال
ذره بین تاشو چراغدار 40X مدل MG21011

ذره بین تاشو چراغدار 40X مدل MG21011

1/695/000 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار مدل 139 مهتابی

ذره بین رومیزی چراغدار مدل 139 مهتابی

6/147/000 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار مدل 139

ذره بین رومیزی چراغدار مدل 139

6/607/000 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار سومو مدل SM-104

ذره بین رومیزی چراغدار سومو مدل SM-104

8/900/000 ریال
ذره بین کلاهی MG81001-G

ذره بین کلاهی MG81001-G

4/493/500 ریال
ذره بین 60 میلی متری

ذره بین 60 میلی متری

235/125 ریال
ذره بین مدل TH-600559

ذره بین مدل TH-600559

1/724/250 ریال
ذره بین دستی با لنز 80 میلی متری

ذره بین دستی با لنز 80 میلی متری

640/000 ریال
ذره بین دستی با لنز 70 میلی متری

ذره بین دستی با لنز 70 میلی متری

543/400 ریال
ذره بین کامار مدل 9588

ذره بین کامار مدل 9588

1/977/235 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار یاکسون مدل YX-929

ذره بین رومیزی چراغدار یاکسون مدل YX-929

3/762/000 ریال
لوپ استریو یاکسون AK-24

لوپ استریو یاکسون AK-24

68/500/000 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار یاکسون 952

ذره بین رومیزی چراغدار یاکسون 952

882/636 ریال
ذره بین پزشکی G5

ذره بین پزشکی G5

21/975/694 ریال
ذره بین بزرگ پروسکیت مدل MA-1205CB

ذره بین بزرگ پروسکیت مدل MA-1205CB

4/052/890 ریال
ذره بین یاکسون مدل YX-168

ذره بین یاکسون مدل YX-168

3/242/322 ریال
ذره بین پروسکیت مدل MA-016

ذره بین پروسکیت مدل MA-016

4/075/500 ریال
ذره بین دستی پروسکیت مدل MA-021

ذره بین دستی پروسکیت مدل MA-021

720/508 ریال
ذره بین دستی پروسکیت مدل MA-019

ذره بین دستی پروسکیت مدل MA-019

1/765/280 ریال
ذره بین پروسکیت مدل MA-014

ذره بین پروسکیت مدل MA-014

468/350 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار GORDAK مدل 308

ذره بین رومیزی چراغدار GORDAK مدل 308

6/500/000 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار BEST مدل BST-208L

ذره بین رومیزی چراغدار BEST مدل BST-208L

3/557/000 ریال
ذره بین چشمی 6X مدل ML7506

ذره بین چشمی 6X مدل ML7506

450/328 ریال
ذره بین چشمی 10X مدل MG17136

ذره بین چشمی 10X مدل MG17136

750/000 ریال
میکروسکوپ جیبی 60X مدل 9882

میکروسکوپ جیبی 60X مدل 9882

1/425/000 ریال
ذره بین دستی پروسکیت مدل 8PK-MA006

ذره بین دستی پروسکیت مدل 8PK-MA006

360/268 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار یاکسون مدل 138A

ذره بین رومیزی چراغدار یاکسون مدل 138A

3/890/000 ریال
ذره بین دستی BEST

ذره بین دستی BEST

216/172 ریال
ذره بین گلس 40 میلی متری

ذره بین گلس 40 میلی متری

130/625 ریال
ذره بین 50 میلی متری

ذره بین 50 میلی متری

138/985 ریال
ذره بین رومیزی چراغدار مدل VX-122

ذره بین رومیزی چراغدار مدل VX-122

2/431/724 ریال