خرید هیت سینک(Heatsink)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع هیت سینک(Heatsink)

22 نوع هیت سینک(Heatsink) موجود می باشد

نمایش 1 تا 22


BORD PCB SHAKHEY 24W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 24W 1CM

230/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 1CM

203/775 ریال
BORD PCB SHAKHEY 12W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 12W 1CM

203/775 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 3.3CM

393/965 ریال
BORD PCB SHAKHEY 24W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 24W 3.3CM

400/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 36W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 36W 3.3CM

564/300 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 2.6CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 2.6CM

339/625 ریال
BORD PCB 50W

BORD PCB 50W

450/328 ریال
BORD PCB 6W

BORD PCB 6W

144/115 ریال
BORD PCB 30W

BORD PCB 30W

360/268 ریال
BORD PCB 1W

BORD PCB 1W

9/927 ریال
HEATSINK PAREI BIG (242)

HEATSINK PAREI BIG (242)

146/300 ریال
HEATSINK PAREI (162)

HEATSINK PAREI (162)
هیت سینک پره ای

20/900 ریال
HEATSINK TARASHI (241)

HEATSINK TARASHI (241)
هیت سینک تراشی

30/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 36W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 36W 1CM

203/775 ریال
BORD LED SMD 7W

BORD LED SMD 7W

56/880 ریال
PCB CHERAGH PARS

PCB CHERAGH PARS

BORD PCB 20W

BORD PCB 20W

180/148 ریال
BORD LED SMD 4

BORD LED SMD 4

94/830 ریال
HEATSINK TARASHEHI

HEATSINK TARASHEHI

18/950 ریال
HEATSINK PAREI

HEATSINK PAREI

75/860 ریال
HEATER LK 852

HEATER LK 852