خرید هیت سینک(Heatsink)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع هیت سینک(Heatsink)

22 نوع هیت سینک(Heatsink) موجود می باشد

نمایش 1 تا 22


BORD PCB SHAKHEY 24W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 24W 1CM

318/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 1CM

289/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 12W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 12W 1CM

289/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 3.3CM

538/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 24W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 24W 3.3CM

548/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 36W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 36W 3.3CM

768/000 ریال
BORD PCB 50W

BORD PCB 50W

618/000 ریال
BORD PCB 1W

BORD PCB 1W

22/500 ریال
HEATSINK PAREI (162)

HEATSINK PAREI (162)
هیت سینک پره ای

27/500 ریال
HEATSINK TARASHI (241)

HEATSINK TARASHI (241)
هیت سینک تراشی

45/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 36W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 36W 1CM

203/775 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 2.6CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 2.6CM

368/000 ریال
BORD LED SMD 7W

BORD LED SMD 7W

54/036 ریال
PCB CHERAGH PARS

PCB CHERAGH PARS

BORD PCB 20W

BORD PCB 20W

180/148 ریال
BORD PCB 6W

BORD PCB 6W

159/000 ریال
BORD PCB 30W

BORD PCB 30W

388/000 ریال
BORD LED SMD 4

BORD LED SMD 4

90/088 ریال
HEATSINK TARASHEHI

HEATSINK TARASHEHI

18/002 ریال
HEATSINK PAREI BIG (242)

HEATSINK PAREI BIG (242)

146/300 ریال
HEATSINK PAREI

HEATSINK PAREI

75/860 ریال