خرید هیت سینک(Heatsink)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع هیت سینک(Heatsink)

22 نوع هیت سینک(Heatsink) موجود می باشد

نمایش 1 تا 22


BORD PCB SHAKHEY 36W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 36W 1CM

195/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 24W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 24W 1CM

195/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 1CM

195/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 12W 1CM

BORD PCB SHAKHEY 12W 1CM

195/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 3.3CM

377/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 24W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 24W 3.3CM

377/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 36W 3.3CM

BORD PCB SHAKHEY 36W 3.3CM

540/000 ریال
BORD PCB SHAKHEY 18W 2.6CM

BORD PCB SHAKHEY 18W 2.6CM

325/000 ریال
BORD PCB 50W

BORD PCB 50W

430/940 ریال
BORD PCB 20W

BORD PCB 20W

172/390 ریال
BORD PCB 6W

BORD PCB 6W

137/910 ریال
BORD PCB 30W

BORD PCB 30W

344/750 ریال
BORD PCB 1W

BORD PCB 1W

9/500 ریال
HEATSINK PAREI BIG (242)

HEATSINK PAREI BIG (242)

140/000 ریال
HEATSINK PAREI (162)

HEATSINK PAREI (162)

20/000 ریال
HEATSINK TARASHI (241)

HEATSINK TARASHI (241)

29/000 ریال
BORD LED SMD 7W

BORD LED SMD 7W

51/710 ریال
PCB CHERAGH PARS

PCB CHERAGH PARS

BORD LED SMD 4

BORD LED SMD 4

86/210 ریال
HEATSINK TARASHEHI

HEATSINK TARASHEHI

17/230 ریال
HEATSINK PAREI

HEATSINK PAREI

68/960 ریال
HEATER LK 852

HEATER LK 852