خرید پین هدر(Pin heder)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پین هدر(Pin heder)

18 نوع پین هدر(Pin heder) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود PIN MOKHABERATI

PIN MOKHABERATI

پين فلزي مخابراتي

1/730 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 1.27MM (359)

PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 1.27MM (359)

پين هدر مادگي 40 پين صاف با فاصله پين تا پين 1.27ميلي متر

62/530 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 2*40 KHABIDEH 2.54MM (273)

PIN HEDER MADEGI 2*40 KHABIDEH 2.54MM (273)

پين هدر مادگي 80 پين خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

103/500 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 2*40 SAF 2.54MM (272)

PIN HEDER MADEGI 2*40 SAF 2.54MM (272)

پين هدر مادگي 80 پين صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

45/000 ریال
موجود PIN HEDER NARI 2*40 2CM SAF 2.54MM (137)

PIN HEDER NARI 2*40 2CM SAF 2.54MM (137)

پين هدر نري 80 پين 2 سانتي متري صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

73/000 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*40 2CM SAF 2.54MM (166)

PIN HEDER NARI 1*40 2CM SAF 2.54MM (166)

پين هدر نري 40پين 2 سانتي متري صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

38/000 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*5 SAF 2.54MM (359)

PIN HEDER NARI 1*5 SAF 2.54MM (359)

پين هدر 5 پين صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

7/550 ریال
موجود PIN HEDER NARI 2*40 SAF 2.54MM (274)

PIN HEDER NARI 2*40 SAF 2.54MM (274)

پين هدر نري 80 پين صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

37/740 ریال
موجود PIN HEDER NARI 2*40 KHABIDEH 2.54MM (359)

PIN HEDER NARI 2*40 KHABIDEH 2.54MM (359)

پين هدر نري 80 پين خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

49/600 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*40 SAF 2MM (359)

PIN HEDER NARI 1*40 SAF 2MM (359)

پين هدر نري 40 پين ايستاده با فاصله پين تا پين 2 ميلي متر

17/250 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*40 1CM SAF 2.54MM (167)

PIN HEDER NARI 1*40 1CM SAF 2.54MM (167)

پين هدر نري 40 پين 1سانتي متري صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

15/000 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 2MM (359)

PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 2MM (359)

پين هدر مادگي 40 پين صاف با فاصله پين تا پين 2 ميلي متر

49/000 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*40 KHABIDEH 2.54MM (346)

PIN HEDER MADEGI 1*40 KHABIDEH 2.54MM (346)

پين هدر مادگي 40 پين خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

46/000 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*5 KHABIDEH 2.54MM

PIN HEDER MADEGI 1*5 KHABIDEH 2.54MM

پين هدر 5 پين خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

8/630 ریال
ناموجود PIN HEDER MADEGI 2*5

PIN HEDER MADEGI 2*5

پين هدر مادگي 10 پين

10/340 ریال
ناموجود PINHEDER 4PIN RGB SMALL (300)

PINHEDER 4PIN RGB SMALL (300)

پين هدر RGB چهارپين کوچک

8/630 ریال
ناموجود PIN HEDER NARI 1*40 1CM KHABIDEH 2.54MM (275)

PIN HEDER NARI 1*40 1CM KHABIDEH 2.54MM (275)

پين هدر نري 40 پين 1 سانتي متري خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

28/000 ریال
ناموجود PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 2.54MM (168)

PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 2.54MM (168)

پين هدر مادگي 40 پين صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

26/000 ریال