خرید خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste)

28 نوع خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste) موجود می باشد

نمایش 1 تا 28


خمير سيليکون سرنگي بزرگ HY510

خمير سيليکون سرنگي بزرگ HY510

319/000 ریال
خمير سيليکون چيني 60 گرمي K-5211

خمير سيليکون چيني 60 گرمي K-5211

498/000 ریال
خمير فلکس AMTECH

خمير فلکس AMTECH

1/385/000 ریال
خمير فلکس RELIFE

خمير فلکس RELIFE

980/000 ریال
خمير سيليکون سرنگي کوچک HY510

خمير سيليکون سرنگي کوچک HY510

59/000 ریال
خمير فلکس سرنگي F.L.D درجه 2

خمير فلکس سرنگي F.L.D درجه 2

323/950 ریال
خمير فلکس سرنگي F.L.D درجه 1

خمير فلکس سرنگي F.L.D درجه 1

449/350 ریال
خمير فلکس سرنگي چيني RMA-223

خمير فلکس سرنگي چيني RMA-223

330/000 ریال
مايع فلکس پايه الکل 0.5 ليتري

مايع فلکس پايه الکل 0.5 ليتري

458/000 ریال
خمير سيليکون چيني 100 گرمي K-5211

خمير سيليکون چيني 100 گرمي K-5211

470/250 ریال
خمير سيليکون آلماني 50 گرمي

خمير سيليکون آلماني 50 گرمي

768/000 ریال
مايع فلکس F.L.D 120CC

مايع فلکس F.L.D 120CC

348/000 ریال
مايع فلکس اکتيو سر سفيد - 1 ليتري

مايع فلکس اکتيو سر سفيد - 1 ليتري

270/199 ریال
مايع فلکس آسران درب آبي - 1 ليتري

مايع فلکس آسران درب آبي - 1 ليتري

627/000 ریال
مايع فلاکس F.L.D 120CC

مايع فلاکس F.L.D 120CC

270/199 ریال
خمير فلکس لودستار درجه 1

خمير فلکس لودستار درجه 1

1/450/000 ریال
مايع فلکس آلفا 120CC

مايع فلکس آلفا 120CC

365/750 ریال
خمير سيليکون سرنگي بزرگ HC-131

خمير سيليکون سرنگي بزرگ HC-131

219/450 ریال
خمير سيليکون سرنگي بزرگ BNYX

خمير سيليکون سرنگي بزرگ BNYX

234/175 ریال
خمير سيليکون چيني 60 گرمي

خمير سيليکون چيني 60 گرمي

94/830 ریال
خمير سيليکون هونگ فا 45 گرمي

خمير سيليکون هونگ فا 45 گرمي

144/115 ریال
خمير سيليکون آلماني 10 گرمي

خمير سيليکون آلماني 10 گرمي

270/199 ریال
خمير سيليکون ژاپن 50 گرمي

خمير سيليکون ژاپن 50 گرمي

270/199 ریال
خمير سيليکون سرنگي کوچک HC-131

خمير سيليکون سرنگي کوچک HC-131

40/223 ریال