خرید خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste)

28 نوع خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste) موجود می باشد

نمایش 1 تا 28


خمير فلکس ريلايف

خمير فلکس ريلايف

970/000 ریال
خمير سيليکون سرنگي کوچک HY510

خمير سيليکون سرنگي کوچک HY510

55/000 ریال
خمير سيليکون سرنگي بزرگ YJ-G190

خمير سيليکون سرنگي بزرگ YJ-G190

240/000 ریال
خمير فلکس سرنگي F.L.D درجه 1

خمير فلکس سرنگي F.L.D درجه 1

430/000 ریال
مايع فلکس پايه الکل 0.5 ليتري

مايع فلکس پايه الکل 0.5 ليتري

320/000 ریال
خمير سيليکون چيني 100 گرمي K-5211

خمير سيليکون چيني 100 گرمي K-5211

450/000 ریال
خمير سيليکون آلماني 50 گرمي

خمير سيليکون آلماني 50 گرمي

680/000 ریال
مايع فلکس F.L.D 120CC

مايع فلکس F.L.D 120CC

283/470 ریال
مايع فلکس آسران درب آبي - 1 ليتري

مايع فلکس آسران درب آبي - 1 ليتري

600/000 ریال
خمير سيليکون چيني 60 گرمي K-5211

خمير سيليکون چيني 60 گرمي K-5211

320/000 ریال
مايع فلکس آلفا 120CC

مايع فلکس آلفا 120CC

350/000 ریال
خمير فلکس AMTECH

خمير فلکس AMTECH

895/000 ریال
خمير فلکس سرنگي F.L.D درجه 2

خمير فلکس سرنگي F.L.D درجه 2

310/000 ریال
خمير فلکس سرنگي چيني RMA-223

خمير فلکس سرنگي چيني RMA-223

239/000 ریال
مايع فلکس اکتيو سر سفيد - 1 ليتري

مايع فلکس اکتيو سر سفيد - 1 ليتري

258/560 ریال
مايع فلاکس F.L.D 120CC

مايع فلاکس F.L.D 120CC

258/560 ریال
خمير فلکس لودستار درجه 1

خمير فلکس لودستار درجه 1

1/108/850 ریال
خمير سيليکون سرنگي بزرگ HC-131

خمير سيليکون سرنگي بزرگ HC-131

210/000 ریال
خمير سيليکون سرنگي بزرگ BNYX

خمير سيليکون سرنگي بزرگ BNYX

224/090 ریال
خمير سيليکون چيني 60 گرمي

خمير سيليکون چيني 60 گرمي

86/210 ریال
خمير سيليکون هونگ فا 45 گرمي

خمير سيليکون هونگ فا 45 گرمي

137/910 ریال
خمير سيليکون آلماني 10 گرمي

خمير سيليکون آلماني 10 گرمي

258/560 ریال
خمير سيليکون ژاپن 50 گرمي

خمير سيليکون ژاپن 50 گرمي

258/560 ریال
خمير سيليکون سرنگي کوچک HC-131

خمير سيليکون سرنگي کوچک HC-131

38/490 ریال