خرید ال ای دی سی او بی(LED COB)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ال ای دی سی او بی(LED COB)

34 نوع ال ای دی سی او بی(LED COB) موجود می باشد

نمایش 1 تا 34


LED WHITE 12V BOLOKI COB

LED WHITE 12V BOLOKI COB
ال ای دی COB

177/650 ریال
LED WHITE 1.5W 12V BOLOKI COB

LED WHITE 1.5W 12V BOLOKI COB
ال ای دی COB

198/550 ریال
LED WHITE 12V KHATI SMALL COB

LED WHITE 12V KHATI SMALL COB
ال ای دی COB

203/775 ریال
LED WHITE 12V GERD COB

LED WHITE 12V GERD COB
ال ای دی COB

156/750 ریال
LED AFTABI 50W 220V COB

LED AFTABI 50W 220V COB
ال ای دی COB

630/000 ریال
LED BLUE 50W 220V COB

LED BLUE 50W 220V COB
ال ای دی COB

1/034/550 ریال
LED RED 50W 220V COB

LED RED 50W 220V COB
ال ای دی COB

1/034/550 ریال
LED GREEN 50W 220V COB

LED GREEN 50W 220V COB
ال ای دی COB

1/034/550 ریال
LED AFTABI 30W 220V COB

LED AFTABI 30W 220V COB
ال ای دی COB

470/000 ریال
LED WHITE 30W 36V 1.9*1.9CM COB

LED WHITE 30W 36V 1.9*1.9CM COB
ال ای دی COB

702/515 ریال
LED AFTABI 3W 9.9V COB

LED AFTABI 3W 9.9V COB
ال ای دی COB

100/272 ریال
LED WHITE 50W 36V COB

LED WHITE 50W 36V COB
ال ای دی COB

850/000 ریال
LED WHITE 15W 2*2CM COB

LED WHITE 15W 2*2CM COB
ال ای دی COB

432/307 ریال
LED WHITE 15W 1.3*1.3CM COB

LED WHITE 15W 1.3*1.3CM COB
ال ای دی COB

240/000 ریال
LED AFTABI 30W 36V 1.9*1.9CM COB

LED AFTABI 30W 36V 1.9*1.9CM COB
ال ای دی COB

702/515 ریال
LED WHITE 15W 6CM COB

LED WHITE 15W 6CM COB
ال ای دی COB

486/343 ریال
LED FULL SPECTRUM 50W 220V

LED FULL SPECTRUM 50W 220V
ال ای دی فول اسپکتروم

1/149/500 ریال
LED WHITE 12V MORABA COB

LED WHITE 12V MORABA COB
ال ای دی COB

214/500 ریال
LED AFTABI 3W GERD COB GHOTR 11MM

LED AFTABI 3W GERD COB GHOTR 11MM
ال ای دی COB

94/050 ریال
LED WHITE 3W GERD COB GHOTR 11MM

LED WHITE 3W GERD COB GHOTR 11MM
ال ای دی COB

98/000 ریال
CHERAGH SASRI NF-T838 COB

CHERAGH SASRI NF-T838 COB

379/230 ریال
CHERAGH SASRI 603B COB

CHERAGH SASRI 603B COB

341/300 ریال
CHERAGH SASRI 2COLER COB

CHERAGH SASRI 2COLER COB

474/030 ریال
LED WHITE 15W 3*3CM COB

LED WHITE 15W 3*3CM COB
ال ای دی COB

493/000 ریال
LED WHITE 3W 9.9V COB

LED WHITE 3W 9.9V COB
ال ای دی COB

85/350 ریال
LED WHITE 50W 220V COB

LED WHITE 50W 220V COB
ال ای دی COB

574/750 ریال
LED WHITE 5W MORABA 1.2*1.5CM COB

LED WHITE 5W MORABA 1.2*1.5CM COB
ال ای دی COB

163/080 ریال
LED WHITE 3W AC 220V COB

LED WHITE 3W AC 220V COB
ال ای دی COB

75/860 ریال
LED AFTABI 10W GERD COB

LED AFTABI 10W GERD COB
ال ای دی COB

255/980 ریال
LED WHITE 5W MORABA 2*2CM COB

LED WHITE 5W MORABA 2*2CM COB
ال ای دی COB

161/180 ریال
LED AFTABI 5W MORABA 2*2CM COB

LED AFTABI 5W MORABA 2*2CM COB
ال ای دی COB

151/700 ریال
LED WHITE 10W GERD COB

LED WHITE 10W GERD COB
ال ای دی COB

379/230 ریال
LED WHITE 3W GERD COB

LED WHITE 3W GERD COB
ال ای دی COB

113/770 ریال