خرید ال ای دی سی او بی(LED COB)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ال ای دی سی او بی(LED COB)

37 نوع ال ای دی سی او بی(LED COB) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


LED AFTABI 10W COB 19*19

LED AFTABI 10W COB 19*19

190/000 ریال
LED WHITE 12V BOLOKI COB

LED WHITE 12V BOLOKI COB
ال ای دی COB

249/000 ریال
LED WHITE 1.5W 12V BOLOKI COB

LED WHITE 1.5W 12V BOLOKI COB
ال ای دی COB

269/000 ریال
LED WHITE 12V KHATI SMALL COB

LED WHITE 12V KHATI SMALL COB
ال ای دی COB

338/000 ریال
LED WHITE 12V GERD COB

LED WHITE 12V GERD COB
ال ای دی COB

338/000 ریال
LED AFTABI 3W GERD COB GHOTR 11MM

LED AFTABI 3W GERD COB GHOTR 11MM
ال ای دی COB

99/000 ریال
LED WHITE 3W GERD COB GHOTR 11MM

LED WHITE 3W GERD COB GHOTR 11MM
ال ای دی COB

139/000 ریال
LED AFTABI 50W 220V COB

LED AFTABI 50W 220V COB
ال ای دی COB

828/000 ریال
LED BLUE 50W 220V COB

LED BLUE 50W 220V COB
ال ای دی COB

1/025/000 ریال
LED RED 50W 220V COB

LED RED 50W 220V COB
ال ای دی COB

1/135/000 ریال
LED GREEN 50W 220V COB

LED GREEN 50W 220V COB
ال ای دی COB

845/000 ریال
LED AFTABI 30W 220V COB

LED AFTABI 30W 220V COB
ال ای دی COB

638/000 ریال
LED WHITE 3W 9.9V COB

LED WHITE 3W 9.9V COB
ال ای دی COB

139/000 ریال
LED WHITE 30W 36V 1.9*1.9CM COB

LED WHITE 30W 36V 1.9*1.9CM COB
ال ای دی COB

738/000 ریال
LED WHITE 50W 220V COB

LED WHITE 50W 220V COB
ال ای دی COB

799/000 ریال
LED AFTABI 3W 9.9V COB

LED AFTABI 3W 9.9V COB
ال ای دی COB

139/000 ریال
LED WHITE 50W 36V COB

LED WHITE 50W 36V COB
ال ای دی COB

1/145/000 ریال
LED WHITE 15W 2*2CM COB

LED WHITE 15W 2*2CM COB
ال ای دی COB

568/000 ریال
LED WHITE 15W 1.3*1.3CM COB

LED WHITE 15W 1.3*1.3CM COB
ال ای دی COB

328/000 ریال
LED AFTABI 30W 36V 1.9*1.9CM COB

LED AFTABI 30W 36V 1.9*1.9CM COB
ال ای دی COB

948/000 ریال
LED WHITE 15W 6CM COB

LED WHITE 15W 6CM COB
ال ای دی COB

668/000 ریال
LED FULL SPECTRUM 50W 220V

LED FULL SPECTRUM 50W 220V
ال ای دی فول اسپکتروم

1/075/000 ریال
LED WHITE 50W 12V COB

LED WHITE 50W 12V COB

750/000 ریال
LED WHITE 12V MORABA COB

LED WHITE 12V MORABA COB
ال ای دی COB

203/775 ریال
CHERAGH SASRI NF-T838 COB

CHERAGH SASRI NF-T838 COB

360/268 ریال
CHERAGH SASRI 603B COB

CHERAGH SASRI 603B COB

324/235 ریال
CHERAGH SASRI 2COLER COB

CHERAGH SASRI 2COLER COB

450/328 ریال
LED WHITE 15W 3*3CM COB

LED WHITE 15W 3*3CM COB
ال ای دی COB

468/350 ریال
LED AFTABI 5W 12V COB

LED AFTABI 5W 12V COB
ال ای دی COB

149/000 ریال
LED WHITE 5W MORABA 1.2*1.5CM COB

LED WHITE 5W MORABA 1.2*1.5CM COB
ال ای دی COB

163/080 ریال
LED WHITE 3W AC 220V COB

LED WHITE 3W AC 220V COB
ال ای دی COB

72/067 ریال
LED AFTABI 10W GERD COB

LED AFTABI 10W GERD COB
ال ای دی COB

243/181 ریال
LED WHITE 5W MORABA 2*2CM COB

LED WHITE 5W MORABA 2*2CM COB
ال ای دی COB

153/121 ریال
LED AFTABI 5W MORABA 2*2CM COB

LED AFTABI 5W MORABA 2*2CM COB
ال ای دی COB

144/115 ریال
LED WHITE 10W GERD COB

LED WHITE 10W GERD COB
ال ای دی COB

360/268 ریال