خرید هسته فریت(Cores Frit)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع هسته فریت(Cores Frit)

9 نوع هسته فریت(Cores Frit) موجود می باشد

نمایش 1 تا 9


هسته فریت VK200

هسته فریت VK200

129/000 ریال
FERIT GERD 23*10 YELLO

FERIT GERD 23*10 YELLO

88/255 ریال
FERIT GERD 21*10 YELLOW

FERIT GERD 21*10 YELLOW

81/082 ریال
FERIT GERD 18*10 BLACK

FERIT GERD 18*10 BLACK

72/067 ریال
HASTE & FERIT 7*16*19

HASTE & FERIT 7*16*19

93/651 ریال
FERIT OSTOVANE 30*10

FERIT OSTOVANE 30*10

45/040 ریال
HASTE & FERIT 30*29

HASTE & FERIT 30*29

198/151 ریال
HASTE & FERIT 30*20

HASTE & FERIT 30*20

180/148 ریال
HASTE & FERIT 22*18

HASTE & FERIT 22*18

72/067 ریال