خرید هسته فریت(Cores Frit)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع هسته فریت(Cores Frit)

9 نوع هسته فریت(Cores Frit) موجود می باشد

نمایش 1 تا 9


هسته فريت VK200

هسته فريت VK200

83/600 ریال
FERIT GERD 23*10 YELLO

FERIT GERD 23*10 YELLO

92/900 ریال
FERIT GERD 21*10 YELLOW

FERIT GERD 21*10 YELLOW

85/350 ریال
FERIT GERD 18*10 BLACK

FERIT GERD 18*10 BLACK

75/860 ریال
HASTE & FERIT 7*16*19

HASTE & FERIT 7*16*19

98/580 ریال
FERIT OSTOVANE 30*10

FERIT OSTOVANE 30*10

47/410 ریال
HASTE & FERIT 30*29

HASTE & FERIT 30*29

208/580 ریال
HASTE & FERIT 30*20

HASTE & FERIT 30*20

189/630 ریال
HASTE & FERIT 22*18

HASTE & FERIT 22*18

75/860 ریال