خرید ابزار اندازه گیری و ازمایشگاهی(measuring tool)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ابزار اندازه گیری و ازمایشگاهی(measuring tool)

35 نوع ابزار اندازه گیری و ازمایشگاهی(measuring tool) موجود می باشد

نمایش 1 تا 35


ولت متر آمپر متر USB تک خروجي

ولت متر آمپر متر USB تک خروجي

730/000 ریال
TESTER LED BAR CA-300S 0-300V

TESTER LED BAR CA-300S 0-300V
تستر بکلایت CA-300S

3/900/000 ریال
MAJOL AMPERMETR 50A

MAJOL AMPERMETR 50A
ماژول آمپرمتر پنلی 50 آمپری

1/620/000 ریال
VU METER

VU METER
میتر VU

302/005 ریال
تستر LED

تستر LED

606/100 ریال
TESTER MASTECH SMD 8910

TESTER MASTECH SMD 8910

4/929/850 ریال
METR 5M MODEL L610519

METR 5M MODEL L610519

574/750 ریال
TESTER SHABAKEH CHINE XS-468AT

TESTER SHABAKEH CHINE XS-468AT

474/030 ریال
MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-300V BLUE YB27

MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-300V BLUE YB27

758/430 ریال
MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-300V GREEN YB27

MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-300V GREEN YB27

360/280 ریال
MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-100V RED YB27

MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-100V RED YB27

568/840 ریال
MAJOL NAMAYESH GAR VOLTAGE BATTERY BM18S

MAJOL NAMAYESH GAR VOLTAGE BATTERY BM18S

189/630 ریال
OSCILLOSCOPE MEGATEK DSO-2100 100MHZ

OSCILLOSCOPE MEGATEK DSO-2100 100MHZ

OSCILLOSCOPE HANTEK DSO-5072P 70MHZ

OSCILLOSCOPE HANTEK DSO-5072P 70MHZ

115/000/000 ریال
OSCILLOSCOPE INSTEK GOS635G 35MH

OSCILLOSCOPE INSTEK GOS635G 35MH

FUNCTION JENATOR MEGATEK MFG 2105

FUNCTION JENATOR MEGATEK MFG 2105

FUNCTION GENERATOR MICRO 5MHS

FUNCTION GENERATOR MICRO 5MHS

8/153/200 ریال
OSCILLOSCOPE GW-INSTEK GDS-1102B 100MHZ

OSCILLOSCOPE GW-INSTEK GDS-1102B 100MHZ

219/000/000 ریال
FUNCTION JENATOR OWON AG-1022

FUNCTION JENATOR OWON AG-1022

31/285/500 ریال
FREQUENCY COUNTER RIMOT

FREQUENCY COUNTER RIMOT

4/500/000 ریال
LCR METER VICHY DM-4070

LCR METER VICHY DM-4070

3/507/780 ریال
TESTER CMOS TTL DIGTAL JEDT-202

TESTER CMOS TTL DIGTAL JEDT-202

17/472/476 ریال
LCR METER VICTOR 6243

LCR METER VICTOR 6243

1/896/100 ریال
TESTER FAZ PROSKIT NT-306

TESTER FAZ PROSKIT NT-306

1/137/660 ریال