خرید ابزار اندازه گیری و ازمایشگاهی(measuring tool)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ابزار اندازه گیری و ازمایشگاهی(measuring tool)

40 نوع ابزار اندازه گیری و ازمایشگاهی(measuring tool) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ولت متر پنلی آبی AC 30-500V

ولت متر پنلی آبی AC 30-500V

845/000 ریال
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی DC103

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی DC103

2/479/000 ریال
تستر LED

تستر LED

1/089/000 ریال
TESTER LED BAR CA-300S 0-300V

TESTER LED BAR CA-300S 0-300V
تستر بکلایت CA-300S

6/059/000 ریال
MAJOL AMPERMETR 50A

MAJOL AMPERMETR 50A
ماژول آمپرمتر پنلی 50 آمپری

2/095/000 ریال
TESTER LED BAR CGL300 0-300V

TESTER LED BAR CGL300 0-300V
تستر بک لایت CGL300

4/807/000 ریال
TESTER GHATAT ELECTRONIC LCR UNI-T UT612

TESTER GHATAT ELECTRONIC LCR UNI-T UT612

48/070/000 ریال
ولت متر آمپر متر USB تک خروجی

ولت متر آمپر متر USB تک خروجی

890/000 ریال
TESTER MASTECH SMD 8910

TESTER MASTECH SMD 8910

12/900/000 ریال
METR 5M MODEL L610519

METR 5M MODEL L610519

574/750 ریال
TESTER SHABAKEH CHINE XS-468AT

TESTER SHABAKEH CHINE XS-468AT

450/328 ریال
MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-300V BLUE YB27

MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-300V BLUE YB27

720/508 ریال
MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-300V GREEN YB27

MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-300V GREEN YB27

342/266 ریال
MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-100V RED YB27

MAJOL NAMAYESH GAR VOLTMETR 0-100V RED YB27

540/398 ریال
MAJOL NAMAYESH GAR VOLTAGE BATTERY BM18S

MAJOL NAMAYESH GAR VOLTAGE BATTERY BM18S

180/148 ریال
OSCILLOSCOPE MEGATEK DSO-2100 100MHZ

OSCILLOSCOPE MEGATEK DSO-2100 100MHZ

OSCILLOSCOPE HANTEK DSO-5072P 70MHZ

OSCILLOSCOPE HANTEK DSO-5072P 70MHZ

115/000/000 ریال
OSCILLOSCOPE INSTEK GOS635G 35MH

OSCILLOSCOPE INSTEK GOS635G 35MH

FUNCTION JENATOR MEGATEK MFG 2105

FUNCTION JENATOR MEGATEK MFG 2105

FUNCTION GENERATOR MICRO 5MHS

FUNCTION GENERATOR MICRO 5MHS

7/745/540 ریال
OSCILLOSCOPE GW-INSTEK GDS-1102B 100MHZ

OSCILLOSCOPE GW-INSTEK GDS-1102B 100MHZ

219/000/000 ریال
FUNCTION JENATOR OWON AG-1022

FUNCTION JENATOR OWON AG-1022

29/721/225 ریال
FREQUENCY COUNTER RIMOT

FREQUENCY COUNTER RIMOT

4/500/000 ریال
LCR METER VICHY DM-4070

LCR METER VICHY DM-4070

3/332/391 ریال