خرید محصولات کیت آموزشی بهنام کیت

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع محصولات کیت آموزشی بهنام کیت

146 نوع محصولات کیت آموزشی بهنام کیت موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


کیت کنترل دما و رطوبت با سنسور SHT10 (1147)

کیت کنترل دما و رطوبت با سنسور SHT10 (1147)

5/480/000 ریال
(کیت قفل رمز هوشمند/قابل تبدیل(1169

(کیت قفل رمز هوشمند/قابل تبدیل(1169

2/586/000 ریال
(کیت  آمپلی فایر استریو 20 وات واقعی (1142

(کیت آمپلی فایر استریو 20 وات واقعی (1142

1/480/000 ریال
(کیت جشنواره نور پروژه میکرو(1181

(کیت جشنواره نور پروژه میکرو(1181

1/395/000 ریال
(کیت آمپلی 4 وات استریو / 3 الی 9 ولت (1061

(کیت آمپلی 4 وات استریو / 3 الی 9 ولت (1061

395/000 ریال
(کیت فلاشر کامپیوتری 12 ولت (میکرو) (1158

(کیت فلاشر کامپیوتری 12 ولت (میکرو) (1158

1/860/000 ریال
(کیت متر الکترونیک با آاتراسونیک (1187

(کیت متر الکترونیک با آاتراسونیک (1187

2/785/000 ریال