خرید موتور ای سی(Engine AC)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع موتور ای سی(Engine AC)

7 نوع موتور ای سی(Engine AC) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود MOTOR AC 220V 5RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 5RPM 60KTYZ

2/950/000 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 68KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 68KTYZ

3/890/000 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 5RPM

MOTOR AC 220V 5RPM

موتور AC 220V دو جهت

1/637/540 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

موتور AC 220دور 1 RPM

3/878/360 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

موتور AC 220دور 1 RPM

689/480 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

موتور 10 دور AC 220V دو جهت

4/050/760 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

موتور2.5 دور AC 220V دو جهت

4/050/760 ریال