خرید موتور ای سی(Engine AC)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع موتور ای سی(Engine AC)

7 نوع موتور ای سی(Engine AC) موجود می باشد

نمایش 1 تا 7


MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

4/747/000 ریال
MOTOR AC 220V 1RPM 68KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 68KTYZ

4/065/050 ریال
MOTOR AC 220V 5RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 5RPM 60KTYZ

3/082/750 ریال
MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

4/233/048 ریال
MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

4/233/048 ریال
MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

720/508 ریال
MOTOR AC 220V 5RPM

MOTOR AC 220V 5RPM

1/711/226 ریال