خرید باتری های لیتیم پلیمر

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع باتری های لیتیم پلیمر

46 نوع باتری های لیتیم پلیمر موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود BATTERY 3.7V 80MA 2.8*1CM

BATTERY 3.7V 80MA 2.8*1CM

باتري ليتيم ابعاد 2.8 در 1 سانتي متر

380/000 ریال
موجود BATTERY 3.7V 1000MA 5*3.5CM

BATTERY 3.7V 1000MA 5*3.5CM

باتري ليتيوم پليمر 1000 ميلي آمپر 3.7 ولت ابعاد 5 سانتيمتر در 3.5 سانتيمتر

774/280 ریال
موجود BATTERY 3.7V 3000MA 6*9.5CM

BATTERY 3.7V 3000MA 6*9.5CM

باتري ليتيم پليمر 3000 ميلي آمپر 3.7 ولت ابعاد 9.5*6 سانتي متر

1/060/290 ریال
سفارش داخل BATTERY 3.7V 800MA 2.7*4.8 CM

BATTERY 3.7V 800MA 2.7*4.8 CM

باتري ليتيوم پليمر800 ميلي آمپر 3.7 ولت ابعاد 2.7*4.8 سانتي متر

580/000 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 50MA

BATTERY 3.7V 50MA

باتري ابعاد 1*1.8 سانتي متر

224/090 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 850MA

BATTERY 3.7V 850MA

باتري ابعاد 3.5*6.2 سانتي متر

344/750 ریال
سفارش داخل BATTERY 3.7V 380MA

BATTERY 3.7V 380MA

باتري ابعاد 3 *3.5 سانتي متر

249/960 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 350MA

BATTERY 3.7V 350MA

باتري ابعاد 3.5*4 سانتي متر

284/420 ریال
سفارش داخل BATTERY 3.7V 1280MA

BATTERY 3.7V 1280MA

باتري ابعاد 3.5 * 6.3 سانتي متر

413/690 ریال
سفارش داخل BATTERY 3.7V 140MA

BATTERY 3.7V 140MA

باتري ابعاد 1.3*3.6 سانتي متر

189/620 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 700MA

BATTERY 3.7V 700MA

باتري ابعاد 5.1*3.5 سانتي متر

430/940 ریال
سفارش داخل BATTERY 3.7V 200MA

BATTERY 3.7V 200MA

باتري ابعاد 3.2* 2 سانتي متر

465/400 ریال
سفارش داخل BATTERY 3.7V 150MA

BATTERY 3.7V 150MA

باتري ابعاد 2.6* 1.7 سانتي متر

198/250 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 900MA

BATTERY 3.7V 900MA

396/460 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 650MA

BATTERY 3.7V 650MA

310/270 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 70MA

BATTERY 3.7V 70MA

باتري ليتيم

198/250 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 110MA 2.8*1CM

BATTERY 3.7V 110MA 2.8*1CM

باتري ليتيم ابعاد 2.8 در 1 سانتي متر

310/270 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 180MA

BATTERY 3.7V 180MA

باتري ابعاد 4.5*1.8 سانتي متر

379/220 ریال
ناموجود BATTERY 7.4V 2500MA

BATTERY 7.4V 2500MA

باتري 2500 ميلي آمپر 7.4 ولت

499/880 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 60MA

BATTERY 3.7V 60MA

باتري هنزفري ليتيم

655/010 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 120MA

BATTERY 3.7V 120MA

361/990 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 185MA

BATTERY 3.7V 185MA

293/040 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 1200MA

BATTERY 3.7V 1200MA

396/460 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 500MA

BATTERY 3.7V 500MA

310/270 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 100MA

BATTERY 3.7V 100MA

275/800 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 3500MA

BATTERY 3.7V 3500MA

باتري ابعاد 7.5*5.8 سانتي متر

723/960 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 190MA

BATTERY 3.7V 190MA

310/270 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 3600MA POLIMER

BATTERY 3.7V 3600MA POLIMER

844/630 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 950MA

BATTERY 3.7V 950MA

482/650 ریال
ناموجود BATTERY 3.7V 3000MA 5*13CM

BATTERY 3.7V 3000MA 5*13CM

باتري ابعاد 13*5 سانتي متر

775/680 ریال