خازن متغیر 7 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN

خازن متغير 3 موج AM SW FM - سري از پايين - 4 پين

65/000 ریال
موجود CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 6PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 6PIN

خازن متغير 4 موج AM SW1 SW2 FM - سري از پايين - 6 پين

65/000 ریال
ناموجود CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 4PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 4PIN

خازن متغير 4 موج AM SW1 SW2 FM - سري از بالا - 4 پين

65/000 ریال
ناموجود TRIMMER GREEN 0-50PF

TRIMMER GREEN 0-50PF

خازن تريمر 0-50 پيکوفاراد

60/000 ریال
ناموجود TRIMMER YELLOW 0-40PF

TRIMMER YELLOW 0-40PF

خازن تريمر 0 تا 40 پيکوفاراد

48/280 ریال
ناموجود CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN BLACK

CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN BLACK

خازن متغير 3 موج AM SW FM - سري از پايين - 4 پين- مشکي

65/000 ریال
ناموجود CAPACITOR VARIABLE AM FM 2MOJ 6PIN

CAPACITOR VARIABLE AM FM 2MOJ 6PIN

خازن متغير 2 موج AM FM - سري از پايين - 6 پين

39/000 ریال