خرید خازن متغیر

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن متغیر

11 نوع خازن متغیر موجود می باشد

نمایش 1 تا 11


TRIMMER BROWN 0-70PF

TRIMMER BROWN 0-70PF

74/000 ریال
TRIMMER RED 0-20PF

TRIMMER RED 0-20PF

59/000 ریال
TRIMMER BROWN 0-120PF

TRIMMER BROWN 0-120PF

109/000 ریال
TRIMMER BLUE 0-5PF

TRIMMER BLUE 0-5PF

57/000 ریال
TRIMMER GREEN 0-50PF

TRIMMER GREEN 0-50PF

65/000 ریال
CAPACITOR VARIABLE AM FM 2MOJ 6PIN

CAPACITOR VARIABLE AM FM 2MOJ 6PIN

104/500 ریال
CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN BLACK

CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN BLACK

104/500 ریال
CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN

104/500 ریال
CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 4PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 4PIN

104/500 ریال
CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 6PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 6PIN

104/500 ریال