خرید خازن متغیر

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن متغیر

11 نوع خازن متغیر موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود TRIMMER GREEN 0-50PF

TRIMMER GREEN 0-50PF

خازن تريمر 0-50 پيکوفاراد

60/000 ریال
موجود TRIMMER RED 0-20PF

TRIMMER RED 0-20PF

خازن تريمر 0-20 پيکوفارد

22/000 ریال
موجود TRIMMER BROWN 0-70PF

TRIMMER BROWN 0-70PF

خازن تريمر 0-70 پيکوفاراد

32/000 ریال
موجود TRIMMER BROWN 0-120PF

TRIMMER BROWN 0-120PF

خازن تريمر 0-120 پيکوفاراد

40/000 ریال
موجود CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 4PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 4PIN

خازن متغير 4 موج AM SW1 SW2 FM - سري از بالا - 4 پين

100/000 ریال
موجود CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN BLACK

CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN BLACK

خازن متغير 3 موج AM SW FM - سري از پايين - 4 پين- مشکي

100/000 ریال
موجود CAPACITOR VARIABLE AM FM 2MOJ 6PIN

CAPACITOR VARIABLE AM FM 2MOJ 6PIN

خازن متغير 2 موج AM FM - سري از پايين - 6 پين

100/000 ریال
موجود TRIMMER BLUE 0-5PF

TRIMMER BLUE 0-5PF

خازن تريمر 0-5 پيکوفاراد

23/000 ریال
ناموجود CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW FM 3MOJ 4PIN

خازن متغير 3 موج AM SW FM - سري از پايين - 4 پين

100/000 ریال
ناموجود TRIMMER YELLOW 0-40PF

TRIMMER YELLOW 0-40PF

خازن تريمر 0 تا 40 پيکوفاراد

48/280 ریال
ناموجود CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 6PIN

CAPACITOR VARIABLE AM SW1 SW2 FM 4MOJ 6PIN

خازن متغير 4 موج AM SW1 SW2 FM - سري از پايين - 6 پين

100/000 ریال