خرید فیوز ریستی

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیوز ریستی

18 نوع فیوز ریستی موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود PPTC 300mA  RXEF030

PPTC 300mA RXEF030

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 300 ميلي آمپر

8/000 ریال
موجود PPTC 1.1A  RXEF110

PPTC 1.1A RXEF110

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 1.1 آمپر

18/000 ریال
موجود PPTC 1.35A RXEF135

PPTC 1.35A RXEF135

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 1.35 آمپر

13/090 ریال
موجود PPTC 750mA RXEF075

PPTC 750mA RXEF075

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 750 ميلي آمپر

9/680 ریال
موجود PPTC 170mA  RXEF017

PPTC 170mA RXEF017

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 170 ميلي آمپر

6/240 ریال
موجود PPTC 200mA SIZE 1206 NANOSMDC020F-2

PPTC 200mA SIZE 1206 NANOSMDC020F-2

فيوز قابل برگشت يا فيوز برگشتي 200 ميلي آمپر سايز 1206

7/940 ریال
موجود PPTC 500mA SIZE 1206 NANOSMDC050F

PPTC 500mA SIZE 1206 NANOSMDC050F

فيوز قابل برگشت يا قابل ريست 500 ميلي آمپر سايز 1206

11/390 ریال
موجود PPTC 1.1A SIZE 1206 NANOSMD110F

PPTC 1.1A SIZE 1206 NANOSMD110F

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 1.1 آمپر سايز 1206

11/390 ریال
موجود PPTC 1.5A SIZE 1206 NANOSMDC150F

PPTC 1.5A SIZE 1206 NANOSMDC150F

فيوز قابل برگشت يا فيوز برگشتي 1.5 آمپر سايز 1206

12/000 ریال
موجود PPTC 650mA RXEF065

PPTC 650mA RXEF065

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 650 ميلي آمپر

7/940 ریال
موجود PPTC 900mA RXEF090

PPTC 900mA RXEF090

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 900 ميلي آمپر

15/000 ریال
موجود PPTC 200mA  RXEF020

PPTC 200mA RXEF020

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريســت 200 ميلي آمپر

7/940 ریال
موجود PPTC 750mA SIZE 1206 NANOSMDC075F

PPTC 750mA SIZE 1206 NANOSMDC075F

فيوز قابل برگشت يا قابل ريست 750 ميلي آمپر سايز 1206

9/680 ریال
موجود PPTC 2A SIZE 1206 NANOSMDC200LR-2

PPTC 2A SIZE 1206 NANOSMDC200LR-2

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 2 آمپر سايز 1206

11/390 ریال
موجود PPTC 500mA RXEF050

PPTC 500mA RXEF050

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 500 ميلي آمپر

6/240 ریال
موجود PPTC 2.5A  RXEF250

PPTC 2.5A RXEF250

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 2.5 آمپر

21/740 ریال
موجود PPTC 100mA RXEF010

PPTC 100mA RXEF010

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 100 ميلي آمپر

6/040 ریال
ناموجود FUSE RX375

FUSE RX375

فيوز قابل برگشت 75 ولت 1.5 آمپر

ریال