خرید فیوز ریستی

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیوز ریستی

19 نوع فیوز ریستی موجود می باشد

نمایش 1 تا 19


PPTC 170mA  RXEF017

PPTC 170mA RXEF017
فیوز ریستی 170میلی آمپر

12/700 ریال
PPTC 750mA RXEF075

PPTC 750mA RXEF075
فیوز ریستی 750میلی آمپر

25/800 ریال
PPTC 500mA RXEF050

PPTC 500mA RXEF050
فیوز ریستی 500میلی آمپر

29/000 ریال
PPTC 100mA RXEF010

PPTC 100mA RXEF010
فیوز ریستی 100میلی آمپر

15/700 ریال
PPTC 1.35A RXEF135

PPTC 1.35A RXEF135
فیوز ریستی1350میلی آمپر

38/500 ریال
PPTC 900mA RXEF090

PPTC 900mA RXEF090
فیوز ریستی 900میلی آمپر

19/500 ریال
PPTC 1.1A  RXEF110

PPTC 1.1A RXEF110
فیوز ریستی 1100میلی آمپر

30/400 ریال
PPTC 650mA RXEF065

PPTC 650mA RXEF065
فیوز ریستی 650میلی آمپر

24/700 ریال
PPTC 2.5A RXEF250

PPTC 2.5A RXEF250
فیوز ریستی 2500 میلی آمپر

55/400 ریال
FUSE RX375

FUSE RX375