خرید فیوز ریستی

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیوز ریستی

18 نوع فیوز ریستی موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود PPTC 300mA  RXEF030

PPTC 300mA RXEF030

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 300 ميلي آمپر

8/000 ریال
موجود PPTC 1.1A  RXEF110

PPTC 1.1A RXEF110

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 1.1 آمپر

18/000 ریال
موجود PPTC 1.1A SIZE 1206 NANOSMD110F

PPTC 1.1A SIZE 1206 NANOSMD110F

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 1.1 آمپر سايز 1206

11/390 ریال
موجود PPTC 170mA  RXEF017

PPTC 170mA RXEF017

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 170 ميلي آمپر

6/240 ریال
موجود PPTC 200mA SIZE 1206 NANOSMDC020F-2

PPTC 200mA SIZE 1206 NANOSMDC020F-2

فيوز قابل برگشت يا فيوز برگشتي 200 ميلي آمپر سايز 1206

7/940 ریال
موجود PPTC 500mA SIZE 1206 NANOSMDC050F

PPTC 500mA SIZE 1206 NANOSMDC050F

فيوز قابل برگشت يا قابل ريست 500 ميلي آمپر سايز 1206

11/390 ریال
موجود PPTC 1.35A RXEF135

PPTC 1.35A RXEF135

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 1.35 آمپر

13/090 ریال
موجود PPTC 100mA RXEF010

PPTC 100mA RXEF010

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 100 ميلي آمپر

6/500 ریال
موجود PPTC 500mA RXEF050

PPTC 500mA RXEF050

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 500 ميلي آمپر

8/000 ریال
موجود PPTC 200mA  RXEF020

PPTC 200mA RXEF020

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريســت 200 ميلي آمپر

7/940 ریال
موجود PPTC 900mA RXEF090

PPTC 900mA RXEF090

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 900 ميلي آمپر

15/000 ریال
موجود PPTC 650mA RXEF065

PPTC 650mA RXEF065

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 650 ميلي آمپر

7/940 ریال
موجود PPTC 750mA SIZE 1206 NANOSMDC075F

PPTC 750mA SIZE 1206 NANOSMDC075F

فيوز قابل برگشت يا قابل ريست 750 ميلي آمپر سايز 1206

9/680 ریال
موجود PPTC 2A SIZE 1206 NANOSMDC200LR-2

PPTC 2A SIZE 1206 NANOSMDC200LR-2

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 2 آمپر سايز 1206

11/390 ریال
موجود PPTC 750mA RXEF075

PPTC 750mA RXEF075

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 750 ميلي آمپر

9/680 ریال
موجود PPTC 2.5A RXEF250

PPTC 2.5A RXEF250

فيوز قابل برگشت يا فيوز قابل ريست 2.5 آمپر

19/000 ریال
ناموجود FUSE RX375

FUSE RX375

فيوز قابل برگشت 75 ولت 1.5 آمپر

ریال
ناموجود PPTC 1.5A SIZE 1206 NANOSMDC150F

PPTC 1.5A SIZE 1206 NANOSMDC150F

فيوز قابل برگشت يا فيوز برگشتي 1.5 آمپر سايز 1206

12/000 ریال