خرید رید رله

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع رید رله

5 نوع رید رله موجود می باشد

نمایش 1 تا 5


REED RELAY 1.4CM (223)

REED RELAY 1.4CM (223)
رید رله 1.4 سانتی متر

94/000 ریال
REED RELAY 2CM (224)

REED RELAY 2CM (224)
رید رله 2 سانتی متر

98/000 ریال
REED RELAY 1CM (223)

REED RELAY 1CM (223)
رید رله 1 سانتی متر

119/000 ریال
REED RELAY 3CM (224)

REED RELAY 3CM (224)
رید رله 3 سانتی متر

121/334 ریال
REED RELAY 2.8CM

REED RELAY 2.8CM

125/000 ریال