خرید کلیدموتوربرق

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلیدموتوربرق

7 نوع کلیدموتوربرق موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود THERMAL CIRCUIT BREAKER 10A 250V

THERMAL CIRCUIT BREAKER 10A 250V

کليد موتور برق 10 آمپري 250 ولت مدل KUOYUH ساخت تايوان

641/070 ریال
موجود THERMAL CIRCUIT BREAKER 15A 250V

THERMAL CIRCUIT BREAKER 15A 250V

کليد موتور برق 15 آمپري 250 ولت مدل KUOYUH ساخت تايوان

641/070 ریال
موجود THERMAL CIRCUIT BREAKER 25A 250V

THERMAL CIRCUIT BREAKER 25A 250V

کليد موتور برق 25 آمپري 250 ولت مدل KUOYUH ساخت تايوان

698/040 ریال
موجود THERMAL CIRCUIT BREAKER 20A 250V

THERMAL CIRCUIT BREAKER 20A 250V

کليد موتور برق 20 آمپري 250 ولت مدل KUOYUH ساخت تايوان

655/300 ریال
موجود THERMAL CIRCUIT BREAKER 5A 250V

THERMAL CIRCUIT BREAKER 5A 250V

کليد موتور برق 5 آمپري 250 ولت مدل KUOYUH ساخت تايوان

517/130 ریال
موجود THERMAL CIRCUIT BREAKER 3A 250V

THERMAL CIRCUIT BREAKER 3A 250V

کليد موتور برق 3 آمپري 250 ولت مدل KUOYUH ساخت تايوان

641/070 ریال
موجود THERMAL CIRCUIT BREAKER 8A 250V

THERMAL CIRCUIT BREAKER 8A 250V

کليد موتور برق 8 آمپري 250 ولت مدل KUOYUH ساخت تايوان

641/070 ریال