خرید تریستور و تریاک

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع تریستور و تریاک

92 نوع تریستور و تریاک موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


BT136S-800E TO-252

BT136S-800E TO-252

69/000 ریال
BTA204S-600E CODE 204S6E SOT-428

BTA204S-600E CODE 204S6E SOT-428

638/000 ریال
BCR 5PM

BCR 5PM
ترایاک BCR5PM

368/000 ریال
MCR 106L TO-126

MCR 106L TO-126
تریستور MCR106L

87/400 ریال
BT 136S-600E TO-252 COPY

BT 136S-600E TO-252 COPY
ترایاک BT136S-600E

51/100 ریال
Z 0109 TO-92

Z 0109 TO-92

82/500 ریال
Z7M SOT-223

Z7M SOT-223

468/000 ریال
BTA 08-600C ORG

BTA 08-600C ORG
ترایاک BTA08-600C

419/000 ریال
BTA 12-600B ORG

BTA 12-600B ORG
ترایاک BTA12-600B

429/000 ریال
BCR 08 TO-92

BCR 08 TO-92
ترایاک BCR08

109/000 ریال
BTA 08-600B COPY

BTA 08-600B COPY
ترایاک BTA08-600B

98/000 ریال
IL 420

IL 420

299/000 ریال
Z0103 SOT-223

Z0103 SOT-223
ترایاک Z0103

76/000 ریال
BT 169DW SMD

BT 169DW SMD
تریستور BT169DW

22/400 ریال
BTA 24-600B COPY

BTA 24-600B COPY

149/000 ریال
BTA 316-600C

BTA 316-600C

418/000 ریال
BT 139 ORG

BT 139 ORG

296/000 ریال
BT 136 ORG

BT 136 ORG

149/000 ریال
C 106MG TO-126

C 106MG TO-126

44/200 ریال
BTA 16-600B TO-220 ORG

BTA 16-600B TO-220 ORG

459/000 ریال
Z0103 TO-92

Z0103 TO-92

59/300 ریال
TRIAC Z 0409

TRIAC Z 0409

195/000 ریال
BT 152-600R TO-220 ORG

BT 152-600R TO-220 ORG

298/000 ریال
DIAKE DB3

DIAKE DB3

10/000 ریال
2P4M

2P4M
تریستور 2P4M

115/000 ریال
BT 169

BT 169

17/800 ریال
BT 152-600R TO-220

BT 152-600R TO-220

95/400 ریال
BT 151-500 TO-220

BT 151-500 TO-220

89/000 ریال
PCR 406 TO-92

PCR 406 TO-92

85/100 ریال
MCR 100-6 TO-92

MCR 100-6 TO-92

13/000 ریال
Z9M SOT-223

Z9M SOT-223

98/000 ریال
Z3M SOT-223

Z3M SOT-223

119/000 ریال
TRIAC BTA 41-600B  CH

TRIAC BTA 41-600B CH
ترایاک BTA41-600B

348/000 ریال
COPY
TRIAC BTA 40-700B CHINA

TRIAC BTA 40-700B CHINA

829/000 ریال
BT 131 TO-92

BT 131 TO-92

18/400 ریال
BT 139-600 CH

BT 139-600 CH

119/000 ریال