خرید دستگاه چسب حرارتی

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دستگاه چسب حرارتی

11 نوع دستگاه چسب حرارتی موجود می باشد

نمایش 1 تا 11


دستگاه چسب حرارتی تفنگی سومو مدل SM-105

دستگاه چسب حرارتی تفنگی سومو مدل SM-105

3/635/000 ریال
دستگاه چسب حرارتی تفنگی سومو مدل SM-106

دستگاه چسب حرارتی تفنگی سومو مدل SM-106

2/496/000 ریال
دستگاه چسب حرارتی تفنگی 60 وات S-C60W

دستگاه چسب حرارتی تفنگی 60 وات S-C60W

1/795/000 ریال
دستگاه چسب حرارتی تفنگی 20 وات GLUE GUN

دستگاه چسب حرارتی تفنگی 20 وات GLUE GUN

512/050 ریال
دستگاه چسب حرارتی تفنگی GLUE GUN مدل ZD-7

دستگاه چسب حرارتی تفنگی GLUE GUN مدل ZD-7

432/307 ریال
دستگاه چسب حرارتی تفنگی GLUE GUN مدل ZD-6A

دستگاه چسب حرارتی تفنگی GLUE GUN مدل ZD-6A

1/045/000 ریال
دستگاه چسب حرارتی تفنگی ورتکس VX-6C

دستگاه چسب حرارتی تفنگی ورتکس VX-6C

1/350/966 ریال
دستگاه چسب حرارتی تفنگی 20 وات S-E20W

دستگاه چسب حرارتی تفنگی 20 وات S-E20W

1/564/000 ریال