خرید دستگاه چسب حرارتی

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دستگاه چسب حرارتی

11 نوع دستگاه چسب حرارتی موجود می باشد

نمایش 1 تا 11


دستگاه چسب حرارتي تفنگي سومو مدل SM-106

دستگاه چسب حرارتي تفنگي سومو مدل SM-106

1/835/000 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي سومو مدل SM-105

دستگاه چسب حرارتي تفنگي سومو مدل SM-105

2/245/000 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي 60 وات S-C60W

دستگاه چسب حرارتي تفنگي 60 وات S-C60W

1/795/000 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي 20 وات GLUE GUN

دستگاه چسب حرارتي تفنگي 20 وات GLUE GUN

512/050 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي GLUE GUN مدل ZD-7

دستگاه چسب حرارتي تفنگي GLUE GUN مدل ZD-7

432/307 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي GLUE GUN مدل ZD-6A

دستگاه چسب حرارتي تفنگي GLUE GUN مدل ZD-6A

1/045/000 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي ورتکس VX-6C

دستگاه چسب حرارتي تفنگي ورتکس VX-6C

1/350/966 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي 20 وات S-E20W

دستگاه چسب حرارتي تفنگي 20 وات S-E20W

867/350 ریال