خرید دستگاه چسب حرارتی

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دستگاه چسب حرارتی

11 نوع دستگاه چسب حرارتی موجود می باشد

نمایش 1 تا 11


دستگاه چسب حرارتي تفنگي سومو مدل SM-106

دستگاه چسب حرارتي تفنگي سومو مدل SM-106

1/700/000 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي سومو مدل SM-105

دستگاه چسب حرارتي تفنگي سومو مدل SM-105

2/250/000 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي 60 وات S-C60W

دستگاه چسب حرارتي تفنگي 60 وات S-C60W

1/661/550 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي 20 وات GLUE GUN

دستگاه چسب حرارتي تفنگي 20 وات GLUE GUN

539/000 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي GLUE GUN مدل ZD-7

دستگاه چسب حرارتي تفنگي GLUE GUN مدل ZD-7

455/060 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي GLUE GUN مدل ZD-6A

دستگاه چسب حرارتي تفنگي GLUE GUN مدل ZD-6A

1/100/000 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي ورتکس VX-6C

دستگاه چسب حرارتي تفنگي ورتکس VX-6C

1/422/070 ریال
دستگاه چسب حرارتي تفنگي 20 وات S-E20W

دستگاه چسب حرارتي تفنگي 20 وات S-E20W

913/000 ریال