خرید گیره ها

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع گیره ها

19 نوع گیره ها موجود می باشد

نمایش 1 تا 19


GIREH SOSMARI BEDONESIM 7.5CM

GIREH SOSMARI BEDONESIM 7.5CM
گیره سوسماری

149/000 ریال
GIREH SOSMARI BEDONESIM 14CM

GIREH SOSMARI BEDONESIM 14CM
گیره سوسماری

289/000 ریال
GIREH SOSMARI BEDONESIM SMALL RED (198)

GIREH SOSMARI BEDONESIM SMALL RED (198)
گیره سوسماری

15/500 ریال
PROBE SOSMARI TO USB

PROBE SOSMARI TO USB

585/000 ریال
GIREH SOSMARI PROBE MULTIMETER

GIREH SOSMARI PROBE MULTIMETER

245/000 ریال
GIREH SOSMARI SIMDAR SMALL

GIREH SOSMARI SIMDAR SMALL
گیره سوسماری

48/000 ریال
GIREH SOSMARI SIMDAR BIG

GIREH SOSMARI SIMDAR BIG
گیره سوسماری

69/000 ریال
GIREH SOSMARI BEDONESIM SMALL BLACK (197)

GIREH SOSMARI BEDONESIM SMALL BLACK (197)
گیره سوسماری

15/500 ریال
GIREH SOSMARI BEDONESIM MEDIUM RED (424)

GIREH SOSMARI BEDONESIM MEDIUM RED (424)
گیره سوسماری

13/500 ریال
GIREH RDEER RH-001

GIREH RDEER RH-001

810/588 ریال
GIREH PROSKIT RH-005

GIREH PROSKIT RH-005

1/711/226 ریال
GIREH PROSKIT PD-374

GIREH PROSKIT PD-374

3/762/000 ریال
GIREH SOSMARI BEDONESIM 10CM

GIREH SOSMARI BEDONESIM 10CM
گیره سوسماری

179/000 ریال