خرید بوردها

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع بوردها

6 نوع بوردها موجود می باشد

نمایش 1 تا 6


BORD TABDIL 10PIN TO 6PIN PROGRAMMER

BORD TABDIL 10PIN TO 6PIN PROGRAMMER

142/120 ریال
BORD MICRO USB TO DIP

BORD MICRO USB TO DIP

60/610 ریال
BORD MOZIKAL

BORD MOZIKAL

18/002 ریال
BORD SMD&DIP 64PIN MORABA

BORD SMD&DIP 64PIN MORABA

153/121 ریال
BORD SMD&DIP 64PIN MOSTATIL

BORD SMD&DIP 64PIN MOSTATIL

180/148 ریال
BORD SMD&DIP 100PIN

BORD SMD&DIP 100PIN

227/550 ریال