خرید بوردها

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع بوردها

12 نوع بوردها موجود می باشد

نمایش 1 تا 12


BORD SMD TO DIP 24PIN

BORD SMD TO DIP 24PIN
مبدل smd به dip مدل 24 پین

46/000 ریال
BORD SMD TO DIP 20PIN

BORD SMD TO DIP 20PIN
مبدل smd به dip مدل 20 پین

42/000 ریال
BORD SMD TO DIP 16PIN

BORD SMD TO DIP 16PIN
مبدل smd به dip مدل 16 پین

35/000 ریال
BORD SMD TO DIP 8PIN

BORD SMD TO DIP 8PIN
مبدل smd به dip مدل 8 پین

15/000 ریال
BORD SMD TO DIP 28PIN

BORD SMD TO DIP 28PIN
مبدل smd به dip مدل 28 پین

56/000 ریال
BORD SMD TO DIP 14PIN

BORD SMD TO DIP 14PIN
مبدل smd به dip مدل 14 پین

30/000 ریال
BORD MOZIKAL

BORD MOZIKAL
برد خالی موزیکال

24/200 ریال
BORD SMD DIP 64PIN MOSTATIL

BORD SMD DIP 64PIN MOSTATIL

249/000 ریال
BORD TABDIL 10PIN TO 6PIN PROGRAMMER

BORD TABDIL 10PIN TO 6PIN PROGRAMMER

159/000 ریال
BORD MICRO USB TO DIP

BORD MICRO USB TO DIP

65/400 ریال
BORD SMD DIP 64PIN MORABA

BORD SMD DIP 64PIN MORABA

153/121 ریال
BORD SMD DIP 100PIN

BORD SMD DIP 100PIN

216/173 ریال