خرید اسید و پودر مدار چاپی

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع اسید و پودر مدار چاپی

6 نوع اسید و پودر مدار چاپی موجود می باشد

نمایش 1 تا 6


ASID MAYEH 250M

ASID MAYEH 250M
اسید مایع حجم 250 میلی لیتر

149/000 ریال
PODRE ZOHOR

PODRE ZOHOR

85/350 ریال
PODRE SOD SOZAVAR

PODRE SOD SOZAVAR

66/390 ریال
ASID MAYEH 0.5LITR

ASID MAYEH 0.5LITR

227/550 ریال
ASID JABEEI 100G

ASID JABEEI 100G

113/770 ریال
ASID MAYEH 300M

ASID MAYEH 300M

170/640 ریال