خرید فیبر سوراخ دار

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیبر سوراخ دار

10 نوع فیبر سوراخ دار موجود می باشد

نمایش 1 تا 10


FIBR 1550-DOT 9*15CM

FIBR 1550-DOT 9*15CM
برد سوراخدار 1550 نقطه

338/000 ریال
FIBR 250-DOT 51*34

FIBR 250-DOT 51*34
برد سوراخدار 250 نقطه

79/300 ریال
FIBR 4000-DOT

FIBR 4000-DOT
برد سوراخدار 4000 نقطه

988/000 ریال
FIBR 1000-DOT

FIBR 1000-DOT
برد سوراخدار 1000 نقطه

378/000 ریال
FIBR SORAKHDAR 1650-DOT

FIBR SORAKHDAR 1650-DOT
برد سوراخدار 1650 نقطه

596/000 ریال
FIBR 750-DOT 7*9

FIBR 750-DOT 7*9

144/115 ریال
FIBER 250 DOT

FIBER 250 DOT

14/421 ریال
FIBR 23000 -DOT

FIBR 23000 -DOT

864/633 ریال
FIBR 575-DOT 7.5*7

FIBR 575-DOT 7.5*7
برد سوراخدار 575 نقطه

170/000 ریال
FIBR 4000-DOT 24.5*11.5

FIBR 4000-DOT 24.5*11.5

122/493 ریال