خرید فیبر سوراخ دار

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیبر سوراخ دار

10 نوع فیبر سوراخ دار موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود FIBR 1550-DOT 9*15CM

FIBR 1550-DOT 9*15CM

فيبر 1550 سوراخ

167/510 ریال
موجود FIBR 250-DOT 51*34

FIBR 250-DOT 51*34

فيبر 250 سوراخ

35/000 ریال
موجود FIBR 567-DOT 7.5*7

FIBR 567-DOT 7.5*7

فيبر 567 سوراخ

95/000 ریال
موجود FIBR 1000-DOT

FIBR 1000-DOT

فيبر هزار سوراخ

129/000 ریال
موجود FIBR SORAKHDAR 1650-DOT

FIBR SORAKHDAR 1650-DOT

فيبر سوراخ دار 1650 سوراخ

210/000 ریال
سفارش داخل FIBR 4000-DOT

FIBR 4000-DOT

فيبر 4000 سوراخ

440/000 ریال
سفارش داخل FIBR 4000-DOT 24.5*11.5

FIBR 4000-DOT 24.5*11.5

فيبر 4000 سوراخ

117/220 ریال
ناموجود FIBR 23000 -DOT

FIBR 23000 -DOT

فيبر سوراخ دار 23000 سوراخ

827/400 ریال
ناموجود FIBER 250 DOT

FIBER 250 DOT

فيبر سوراخ دار 250 سوراخ

13/800 ریال
ناموجود FIBR 750-DOT 7*9

FIBR 750-DOT 7*9

فيبر 750 سوراخ با ابعاد 9*7 سانتيمتر

137/910 ریال