خرید کیت ربات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کیت ربات

26 نوع کیت ربات موجود می باشد

نمایش 1 تا 26


ROBAT NOAVARAN NAR 119

ROBAT NOAVARAN NAR 119

41/287/000 ریال34/487/000 ریال
ROBAT MOGHADAMATI NOAVARAN NSR143

ROBAT MOGHADAMATI NOAVARAN NSR143

1/441/046 ریال
(کیت 7کاره خورشیدی (فضایی) 2117 (12058

(کیت 7کاره خورشیدی (فضایی) 2117 (12058

2/400/000 ریال
(کیت 7کاره خورشیدی (ماشینی) 2113 (12057

(کیت 7کاره خورشیدی (ماشینی) 2113 (12057

1/584/429 ریال
(کیت آموزشی ساخت پنگوئن خورشیدی (12065

(کیت آموزشی ساخت پنگوئن خورشیدی (12065

2/100/000 ریال
(کیت ربات مارمولک مدل2137 (12061

(کیت ربات مارمولک مدل2137 (12061

2/779/700 ریال
(کیت ربات خورشیدی 3کاره 2019 (12056

(کیت ربات خورشیدی 3کاره 2019 (12056

1/187/329 ریال
(کیت ربات خورشیدی 6کاره 2011 سبز  (12054

(کیت ربات خورشیدی 6کاره 2011 سبز (12054

939/142 ریال
(کیت ربات خورشیدی 6کاره 2011 نارنجی  (12055

(کیت ربات خورشیدی 6کاره 2011 نارنجی (12055

1/385/879 ریال
ROBAT NOAVARAN LFR 310

ROBAT NOAVARAN LFR 310

4/847/000 ریال
ROBAT NOAVARAN LFR 310PC

ROBAT NOAVARAN LFR 310PC

6/327/000 ریال
ROBAT NOAVARAN NLM 146

ROBAT NOAVARAN NLM 146

1/242/895 ریال
ROBAT NOAVARAN NPR 142

ROBAT NOAVARAN NPR 142

1/711/226 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 131

ROBAT NOAVARAN NAR 131

1/711/226 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 130P

ROBAT NOAVARAN NAR 130P

5/817/000 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 125

ROBAT NOAVARAN NAR 125

1/405/012 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 130

ROBAT NOAVARAN NAR 130

4/827/454 ریال
ROBAT NOAVARAN NPR 127

ROBAT NOAVARAN NPR 127

1/350/967 ریال