خرید کیت ربات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کیت ربات

26 نوع کیت ربات موجود می باشد

نمایش 1 تا 26


(کيت 7کاره خورشيدي (فضايي) 2117 (12058

(کيت 7کاره خورشيدي (فضايي) 2117 (12058

2/075/370 ریال
(کيت آموزشي ساخت پنگوئن خورشيدي (12065

(کيت آموزشي ساخت پنگوئن خورشيدي (12065

1/567/500 ریال
(کيت ربات مارمولک مدل2137 (12061

(کيت ربات مارمولک مدل2137 (12061

2/926/000 ریال
ROBAT NOAVARAN LFR 310

ROBAT NOAVARAN LFR 310

3/584/568 ریال
ROBAT NOAVARAN LFR 310PC

ROBAT NOAVARAN LFR 310PC

4/683/357 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 130P

ROBAT NOAVARAN NAR 130P

5/385/835 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 119

ROBAT NOAVARAN NAR 119

13/509/636 ریال
ROBAT MOGHADAMATI NOAVARAN NSR143

ROBAT MOGHADAMATI NOAVARAN NSR143

1/516/890 ریال
(کيت 7کاره خورشيدي (ماشيني) 2113 (12057

(کيت 7کاره خورشيدي (ماشيني) 2113 (12057

1/755/600 ریال
(کيت روبات خورشيدي 3کاره 2019 (12056

(کيت روبات خورشيدي 3کاره 2019 (12056

1/315/600 ریال
(کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 سبز  (12054

(کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 سبز (12054

1/040/600 ریال
(کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 نارنجي  (12055

(کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 نارنجي (12055

1/535/600 ریال
ROBAT NOAVARAN NLM 146

ROBAT NOAVARAN NLM 146

1/308/310 ریال
ROBAT NOAVARAN NPR 142

ROBAT NOAVARAN NPR 142

1/801/290 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 131

ROBAT NOAVARAN NAR 131

1/801/290 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 125

ROBAT NOAVARAN NAR 125

1/478/960 ریال
ROBAT NOAVARAN NAR 130

ROBAT NOAVARAN NAR 130

5/081/530 ریال
ROBAT NOAVARAN NPR 127

ROBAT NOAVARAN NPR 127

1/422/070 ریال