خرید ماژول نمایشگر و تاچ ال سی دی GLCD TFT

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ماژول نمایشگر و تاچ ال سی دی GLCD TFT

36 نوع ماژول نمایشگر و تاچ ال سی دی GLCD TFT موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


LCD GRAPHIC BLUE 64*128 MODEL 12864Z

LCD GRAPHIC BLUE 64*128 MODEL 12864Z

2/664/000 ریال
LCD 240*128 GREEN

LCD 240*128 GREEN

8/218/430 ریال
LCD 240*128 BLUE

LCD 240*128 BLUE

7/900/000 ریال
LCD 4*20 GREEN

LCD 4*20 GREEN

1/140/000 ریال
TACH 64*128

TACH 64*128

1/050/000 ریال
TACH 6.8"

TACH 6.8"

1/017/000 ریال
TACH 5.8"

TACH 5.8"

620/560 ریال
LCD 2*16 GREEN

LCD 2*16 GREEN

490/000 ریال
LCD 4*20 BLUE

LCD 4*20 BLUE

1/150/000 ریال
LCD GRAPHIC BLUE 64*128

LCD GRAPHIC BLUE 64*128

2/050/000 ریال
LCD GRAPHIC GREEN 64*128

LCD GRAPHIC GREEN 64*128

2/050/000 ریال
LCD SANYO MODEL DG24321V

LCD SANYO MODEL DG24321V

54/000/000 ریال
LCD D3A004A

LCD D3A004A

32/750/670 ریال
LCD 2*16 BLUE OLD

LCD 2*16 BLUE OLD

146/530 ریال
LCD NOKIA 5110

LCD NOKIA 5110

603/320 ریال
LCD 1*16 GREEN

LCD 1*16 GREEN

206/860 ریال
lcd 2*20 GREEN

lcd 2*20 GREEN

637/780 ریال
LCD 4*16 BLUE

LCD 4*16 BLUE

499/880 ریال
TACH 8"

TACH 8"

637/780 ریال
TACH 7.4"

TACH 7.4"

948/060 ریال
TACH 6.5"

TACH 6.5"

723/960 ریال
TACH 6.2"

TACH 6.2"

689/480 ریال
TACH 7"

TACH 7"

1/378/990 ریال
TACH 6"

TACH 6"

517/130 ریال
TACH 5"

TACH 5"

448/180 ریال
TACH 4.3"

TACH 4.3"

689/480 ریال
BORD MAIN LCD-LED

BORD MAIN LCD-LED

LCD PAKKON DSC920

LCD PAKKON DSC920

LCD 2*16 BLACK

LCD 2*16 BLACK

LCD SANAM

LCD SANAM

REM LCD LG 913CB

REM LCD LG 913CB

REM LCD 865A

REM LCD 865A

LCD LG MKJ 33981404

LCD LG MKJ 33981404

LCD LG MKJ 32022835

LCD LG MKJ 32022835

LCD 2*16 BLUE

LCD 2*16 BLUE

490/000 ریال
LCD 240*128

LCD 240*128

4/136/920 ریال