خرید ماژول های رله و SSR

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ماژول های رله و SSR

7 نوع ماژول های رله و SSR موجود می باشد

نمایش 1 تا 7


MAJOL RELE 5V 1CHANNEL

MAJOL RELE 5V 1CHANNEL
ماژول رله 5 ولت 1 کانال

418/000 ریال
MAJOL RELE 5V 8CHANNEL

MAJOL RELE 5V 8CHANNEL
ماژول رله 5 ولت 8 کانال

1/805/000 ریال
MAJOL RELE 5V 12CHANNEL

MAJOL RELE 5V 12CHANNEL
ماژول رله 5 ولت 12 کانال

3/155/000 ریال
MAJOL RELE 5V 4CHANNEL

MAJOL RELE 5V 4CHANNEL
ماژول رله 5 ولت 4 کانال

1/450/000 ریال
MAJOL RELE 5V 2CHANNEL

MAJOL RELE 5V 2CHANNEL
ماژول رله 5 ولت 2 کانال

708/000 ریال
RELE SSR AQG22212

RELE SSR AQG22212
رله SSR AQG22212

1/899/000 ریال