خرید ترانزیستور ها (Transistors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ها (Transistors)

1790 نوع ترانزیستور ها (Transistors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


17N80C3 TO-220

17N80C3 TO-220
ترانزیستور 17N80C3

179/000 ریال
IRFPC 40PBF

IRFPC 40PBF
ترانزیستور IRFPC40PBF

580/000 ریال
D 1803 SMD TO-252

D 1803 SMD TO-252
ترانزیستور D1803

50/000 ریال
TIP 145 TO-247

TIP 145 TO-247
ترانزیستور TIP145

85/000 ریال
F 4N60 TO-220F

F 4N60 TO-220F
ترانزیستور F4N60

109/000 ریال
IRF 710PBF TO-220

IRF 710PBF TO-220
ترانزیستور IRF710PBF

156/000 ریال
HT 7533A-1 TO-92

HT 7533A-1 TO-92
ترانزیستور HT7533A-1

52/000 ریال
C 1815 SOT-23 SMD CODE HF

C 1815 SOT-23 SMD CODE HF
ترانزیستور C1815

2/500 ریال
BC 847B SOT-23

BC 847B SOT-23
ترانزیستور BC847B

4/500 ریال
AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T

AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T
ترانزیستور AO3401A

15/000 ریال
IRFP 250M

IRFP 250M
ترانزیستور IRFP250M

420/000 ریال
ST 13005 TO-220 st13005

ST 13005 TO-220 st13005
ترانزیستور ST13005

39/000 ریال
ST 13009 TO-220 st13009

ST 13009 TO-220 st13009
ترانزیستور ST13009

53/000 ریال
KTA 1505S-Y SMD CODE AZY

KTA 1505S-Y SMD CODE AZY
ترانزیستور KTA1505S-Y

54/000 ریال
K 3522 TO-247

K 3522 TO-247
ترانزیستور K3522

628/000 ریال
IGBT STGB 19NC60KD

IGBT STGB 19NC60KD
ترانزیستور STGB19NC60KD

1/625/000 ریال
BC 369

BC 369
ترانزیستور BC369

5/400 ریال
MMBTA42LT1 SMD

MMBTA42LT1 SMD
ترانزیستور MMBTA42LT1

10/800 ریال
TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323

TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323
ترانزیستور BC846BW

5/400 ریال
PN 2907A TO-92

PN 2907A TO-92
ترانزیستور PN2907A

5/000 ریال
IRF 5210 TO-220 ORG

IRF 5210 TO-220 ORG
ترانزیستور IRF5210

518/000 ریال
AO 3400A SMD CODE A09T

AO 3400A SMD CODE A09T
ترانزیستور AO3400A

15/000 ریال
B 33N15 TO-220 ORG

B 33N15 TO-220 ORG
ترانزیستور B33N15

558/000 ریال
FTW 14N50C TO-3P

FTW 14N50C TO-3P
ترانزیستور FTW14N50C

678/000 ریال
BC 183C TO-92

BC 183C TO-92
ترانزیستور BC183C

48/600 ریال
IRF 3205PBF TO-220

IRF 3205PBF TO-220
ترانزیستور ماسفت IRF3205

99/000 ریال
IRF 1744G TO-220

IRF 1744G TO-220
ترانزیستور IRF1744G

289/000 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F
ترانزیستور TF10N65

328/000 ریال
A 1693 TO-247

A 1693 TO-247
ترانزیستور A1693

318/000 ریال
STP 50NE08

STP 50NE08
ترانزیستور STP50NE08

189/000 ریال
FDA 59N30 TO-3P ORG

FDA 59N30 TO-3P ORG
ترانزیستور FDA59N30

938/000 ریال
ST 26025A

ST 26025A
ترانزیستور ST26025A

1/295/000 ریال
APT 5014BLLG

APT 5014BLLG
ترانزیستور APT5014BLLG

818/000 ریال
MPSA 42

MPSA 42
ترانزیستور MPSA42

9/020 ریال
B 772 SOT-23 b772

B 772 SOT-23 b772
ترانزیستور B772

16/900 ریال
C 3356 SOT-23

C 3356 SOT-23
ترانزیستور C3356

73/400 ریال