خرید ترانزیستور ها (Transistors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ها (Transistors)

1783 نوع ترانزیستور ها (Transistors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


IGBT STGB 19NC60KD

IGBT STGB 19NC60KD
ترانزیستور STGB19NC60KD

1/500/000 ریال
BC 369

BC 369
ترانزیستور BC369

5/000 ریال
MMBTA42LT1 SMD

MMBTA42LT1 SMD
ترانزیستور MMBTA42LT1

10/000 ریال
MMBTA92LT1 SMD

MMBTA92LT1 SMD
ترانزیستور MMBTA92LT1

10/000 ریال
TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323

TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323
ترانزیستور BC846BW

5/000 ریال
IRF 5210 TO-220 ORG

IRF 5210 TO-220 ORG
ترانزیستور IRF5210

480/000 ریال
BT 136S-600E TO-252 COPY

BT 136S-600E TO-252 COPY
ترانزیستور BT136S-600E

30/305 ریال
FTW 14N50C TO-3P

FTW 14N50C TO-3P

627/000 ریال
BC 183C TO-92

BC 183C TO-92

39/000 ریال
IRF 3205PBF TO-220

IRF 3205PBF TO-220
ترانزیستور IRF3205

88/825 ریال
FQPF 18N20 TO-220F

FQPF 18N20 TO-220F

198/000 ریال
80N08 TO-220

80N08 TO-220

167/200 ریال
IRF 1744G TO-220

IRF 1744G TO-220

261/250 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F

282/150 ریال
A 1693 TO-247

A 1693 TO-247

292/600 ریال
STP 50NE08

STP 50NE08

173/470 ریال
FDA 59N30 TO-3P ORG

FDA 59N30 TO-3P ORG

869/000 ریال
ST 26025A

ST 26025A

1/201/750 ریال
APT 5014BLLG

APT 5014BLLG

752/400 ریال
MPSA 42

MPSA 42

8/800 ریال
B 772 SOT-23

B 772 SOT-23

15/675 ریال
C 3356 SOT-23

C 3356 SOT-23

52/250 ریال
J 108 TO-92

J 108 TO-92

165/000 ریال
BSP 296 SOT-223

BSP 296 SOT-223

88/825 ریال
BC 857B SOT-23

BC 857B SOT-23

8/360 ریال
P 2504BDG

P 2504BDG

203/775 ریال
TR TT 2188 TO-220

TR TT 2188 TO-220

161/975 ریال
A 2210 TO-220F

A 2210 TO-220F

501/600 ریال
BC 170 TO-92

BC 170 TO-92

12/540 ریال
JS 65R130FU=T65R195P TO-220F

JS 65R130FU=T65R195P TO-220F

512/050 ریال
IRF 1407PBF TO-220

IRF 1407PBF TO-220

292/600 ریال
FQPF 8N60C TO-220F

FQPF 8N60C TO-220F

190/000 ریال
FQPF 2N60C TO-220F

FQPF 2N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF2N60C

188/100 ریال
FQPF 20N60C TO-220F

FQPF 20N60C TO-220F

114/950 ریال
FQPF 20N50 TO-220F

FQPF 20N50 TO-220F

180/000 ریال