خرید ترانزیستور ها (Transistors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ها (Transistors)

185 نوع ترانزیستور ها (Transistors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود S 8050

S 8050

NPN 40V 1.5A 1W 190MHZ

3/700 ریال
موجود BTB 16-600B ORG

BTB 16-600B ORG

180/000 ریال
موجود SS 8050 SOT-23

SS 8050 SOT-23

4/460 ریال
موجود BTA 08-600B COPY

BTA 08-600B COPY

69/000 ریال
موجود A2SHB SOT-23(FET SMD)

A2SHB SOT-23(FET SMD)

45/000 ریال
موجود S 8550

S 8550

5/300 ریال
موجود BTA 12-600B ORG

BTA 12-600B ORG

118/000 ریال
موجود SS 8050 TO-92

SS 8050 TO-92

4/460 ریال
موجود SS 8550 TO-92

SS 8550 TO-92

4/460 ریال
موجود TT 2222 TO-220F

TT 2222 TO-220F

110/000 ریال
موجود BTA 08-600C ORG

BTA 08-600C ORG

186/000 ریال
موجود TR 2SC 536

TR 2SC 536

NPN40.30V 0.1A 0.2W 115MH

12/930 ریال
موجود FQPF 12N65C TO-220F

FQPF 12N65C TO-220F

ID=12A BV DSS=650V R DS=0.67R N-CHANNEL MOSFET

103/000 ریال
موجود FQPF 7N60C TO-220F

FQPF 7N60C TO-220F

82/000 ریال
موجود MPSA 42

MPSA 42

8/000 ریال
موجود P26NM60FP TO-220F

P26NM60FP TO-220F

N-channel 600 V, 0.135 O typ., 20 A MDmesh™ II Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP and TO-247 packages

220/000 ریال
موجود BF 495C

BF 495C

NPN 30V 30MA

6/530 ریال
موجود BC 857B SOT-23

BC 857B SOT-23

8/000 ریال
موجود J 5804

J 5804

280/000 ریال
موجود FQPF 2N60C TO-220F

FQPF 2N60C TO-220F

180/000 ریال
موجود MPSA 94

MPSA 94

8/910 ریال
موجود FQPF 20N60C TO-220F

FQPF 20N60C TO-220F

290/000 ریال
موجود BC 170 TO-92

BC 170 TO-92

12/000 ریال
سفارش داخل J 6810 TO3PF

J 6810 TO3PF

150/000 ریال
موجود IRFB 4212 TO-220

IRFB 4212 TO-220

isc N-Channel MOSFET Transistor VDSS: 100 ID:18A IDM: 57A

338/580 ریال
موجود SVF 18N65F TO-220F ORG

SVF 18N65F TO-220F ORG

18A, 650V N-CHANNEL MOSFET 18A,650V,RDS(on)(typ)=0.68?@VGS=10V

350/000 ریال
موجود 15N60 TO-220F

15N60 TO-220F

246/000 ریال
موجود IRF 1407PBF TO-220

IRF 1407PBF TO-220

280/000 ریال
موجود J 3305-1

J 3305-1

84/450 ریال
موجود MTD 20N03HL COP

MTD 20N03HL COP

42/760 ریال