خرید ترانزیستور ها (Transistors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ها (Transistors)

1891 نوع ترانزیستور ها (Transistors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


IKD03R60RFATMA1 TO-252

IKD03R60RFATMA1 TO-252

795/000 ریال
5L150N03A TO-220

5L150N03A TO-220

469/000 ریال
FHP740 TO-220

FHP740 TO-220

480/000 ریال
FQP65N06 TO-220

FQP65N06 TO-220

520/000 ریال
A1SHB SOT-23(FET SMD)

A1SHB SOT-23(FET SMD)

44/000 ریال
A935 TO-92

A935 TO-92

89/000 ریال
C1623 L7 SOT-23

C1623 L7 SOT-23

4/900 ریال
TIP30C TO-220

TIP30C TO-220

165/000 ریال
K3528 TO-3P

K3528 TO-3P

1/196/000 ریال
4N06L30 TO-252 ORG

4N06L30 TO-252 ORG

250/000 ریال
4N06L30 TO-252 COPY

4N06L30 TO-252 COPY

150/000 ریال
IRFB4229 TO-220

IRFB4229 TO-220

1/715/000 ریال
T151 K8502A TO-18

T151 K8502A TO-18

568/000 ریال
BU931T TO-220

BU931T TO-220

3/277/000 ریال
I203 TO-92

I203 TO-92

518/000 ریال
MDC1000A TO-92

MDC1000A TO-92

92/000 ریال
KSP06 TO-92

KSP06 TO-92

74/700 ریال
ME9604 TO-92

ME9604 TO-92

289/000 ریال
BSP129 SOT-223

BSP129 SOT-223
ترانزیستور BSP129

558/000 ریال
SVF 4N65F TO-220F

SVF 4N65F TO-220F
ترانزیستور SVF4N65F

169/000 ریال
60R360Q TO-220F

60R360Q TO-220F
ترانزیستور 60R360Q

598/000 ریال
PTF30N50EL TO-247

PTF30N50EL TO-247
ترانزیستور PTF30N50EL

1/825/000 ریال
A18E SOT-23

A18E SOT-23
ترانزیستور A18E

96/000 ریال
UF 3205L TO-220F

UF 3205L TO-220F
ترانزیستور UF3205L

149/000 ریال
IRFP064N TO-247 COPY

IRFP064N TO-247 COPY
ترانزیستور IRFP064N

490/000 ریال
TIP142 TO-247 ORG

TIP142 TO-247 ORG
ترانزیستور TIP142

908/000 ریال
FDA59N30 TO-3P COPY

FDA59N30 TO-3P COPY
ترانزیستور FDA59N30

1/355/000 ریال
BC327-40 SOT-23

BC327-40 SOT-23
ترانزیستور BC327 SMD

6/300 ریال5/900 ریال
TIP50 TO-220

TIP50 TO-220
ترانزیستور TIP50

109/000 ریال
K2847 TO-247F

K2847 TO-247F
ترانزیستور K2847

528/000 ریال
BUV47

BUV47
ترانزیستور BUV47

438/000 ریال
B885 TO-220

B885 TO-220
ترانزیستور B885

828/000 ریال
C5855

C5855
ترانزیستور C5855

488/000 ریال
C5047

C5047
ترانزیستور C5047

628/000 ریال
B1005 TO-220

B1005 TO-220
ترانزیستور B1005

229/000 ریال