خرید ترانزیستور ها (Transistors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ها (Transistors)

1773 نوع ترانزیستور ها (Transistors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


B 33N15 TO-220 ORG

B 33N15 TO-220 ORG

490/000 ریال
FTW 14N50C TO-3P

FTW 14N50C TO-3P

600/000 ریال
BC 183C TO-92

BC 183C TO-92

35/000 ریال
IRF 3205PBF TO-220

IRF 3205PBF TO-220
ترانزیستور IRF3205

85/000 ریال
FQPF 18N20 TO-220F

FQPF 18N20 TO-220F

180/000 ریال
80N08 TO-220

80N08 TO-220

160/000 ریال
IRF 1744G TO-220

IRF 1744G TO-220

250/000 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F

270/000 ریال
A 1693 TO-247

A 1693 TO-247

280/000 ریال
STP 50NE08

STP 50NE08

166/000 ریال
FDA 59N30 TO-3P ORG

FDA 59N30 TO-3P ORG

790/000 ریال
ST 26025A

ST 26025A

1/150/000 ریال
APT 5014BLLG

APT 5014BLLG

720/000 ریال
MPSA 42

MPSA 42

8/000 ریال
B 772 SOT-23

B 772 SOT-23

15/000 ریال
C 3356 SOT-23

C 3356 SOT-23

50/000 ریال
J 108 TO-92

J 108 TO-92

150/000 ریال
BSP 296 SOT-223

BSP 296 SOT-223

85/000 ریال
BC 857B SOT-23

BC 857B SOT-23

8/000 ریال
P 2504BDG

P 2504BDG

195/000 ریال
TR TT 2188 TO-220

TR TT 2188 TO-220

155/000 ریال
A 2210 TO-220F

A 2210 TO-220F

480/000 ریال
BC 170 TO-92

BC 170 TO-92

12/000 ریال
JS 65R130FU=T65R195P TO-220F

JS 65R130FU=T65R195P TO-220F

490/000 ریال
IRF 1407PBF TO-220

IRF 1407PBF TO-220

280/000 ریال
FQPF 8N60C TO-220F

FQPF 8N60C TO-220F

160/000 ریال
FQPF 2N60C TO-220F

FQPF 2N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF2N60C

180/000 ریال
FQPF 20N60C TO-220F

FQPF 20N60C TO-220F

110/000 ریال
FQPF 20N50 TO-220F

FQPF 20N50 TO-220F

150/000 ریال
C 3012 TO-247F

C 3012 TO-247F

180/000 ریال
BTB 16-600B ORG

BTB 16-600B ORG

180/000 ریال
BTA 08-600C ORG

BTA 08-600C ORG

186/000 ریال
BTA 12-600B ORG

BTA 12-600B ORG

118/000 ریال
20NM60FP TO-220F

20NM60FP TO-220F

295/000 ریال
BCR 08 TO-92

BCR 08 TO-92

40/000 ریال
C 1623 L6 SOT-23

C 1623 L6 SOT-23

29/000 ریال