خرید خازن های الکترولیت (capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن های الکترولیت (capacitor)

314 نوع خازن های الکترولیت (capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


10000UF 6.3V

10000UF 6.3V
خازن 10000 ميکروفاراد 6.3 ولت

65/000 ریال
100UF 25V (2)

100UF 25V (2)
خازن 100 ميکروفاراد 25 ولت

4/500 ریال
1500UF 6.3V SOLID

1500UF 6.3V SOLID

85/000 ریال
820UF 35V

820UF 35V
خازن 820 میکروفاراد 35 ولت

30/000 ریال
1000UF 16V (1)

1000UF 16V (1)
خازن 1000uf 16v درجه1

13/000 ریال
680UF 35V

680UF 35V
خازن 680 میکروفاراد 35 ولت

18/000 ریال
120UF 420V

120UF 420V
خازن 120 میکروفاراد 420 ولت

270/000 ریال