خرید خازن های الکترولیت (capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن های الکترولیت (capacitor)

407 نوع خازن های الکترولیت (capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


35UF 16V

35UF 16V

50/000 ریال
60UF 330V

60UF 330V

79/000 ریال
68UF 200V

68UF 200V

64/000 ریال
6.8UF 250V

6.8UF 250V

23/000 ریال
120UF 100V

120UF 100V

24/000 ریال
5600UF 16V

5600UF 16V

145/000 ریال
470UF 63V AXIAL

470UF 63V AXIAL

54/000 ریال
68uf 250v

68uf 250v

69/000 ریال
56UF 16V

56UF 16V

5/400 ریال
3300UF 25V AXIAL

3300UF 25V AXIAL

139/000 ریال
220UF 16V AXIAL

220UF 16V AXIAL

56/200 ریال
10UF 500V

10UF 500V

30/000 ریال