خرید صفحه لمسی (Touch)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع صفحه لمسی (Touch)

11 نوع صفحه لمسی (Touch) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل TACH 64*128

TACH 64*128

تاچ لمسي

948/060 ریال
موجود TACH 6.8"

TACH 6.8"

TACH 167*93CM

1/017/000 ریال
موجود TACH 5.8"

TACH 5.8"

TACH 145*88CM

620/560 ریال
ناموجود TACH 6.2"

TACH 6.2"

TACH 150*90CM

689/480 ریال
ناموجود TACH 6.5"

TACH 6.5"

TACH 155*89CM

723/960 ریال
ناموجود TACH 7.4"

TACH 7.4"

TACH 170*108CM

948/060 ریال
ناموجود TACH 8"

TACH 8"

TACH 188*118CM

637/780 ریال
ناموجود TACH 4.3"

TACH 4.3"

TACH 10.5*6.5 103*64CM

689/480 ریال
ناموجود TACH 5"

TACH 5"

TACH 12*7.2CM

448/180 ریال
ناموجود TACH 6"

TACH 6"

TACH 14.6*8.8 147*83CM

517/130 ریال
سفارش داخل TACH 7"

TACH 7"

TACH 16.5*10 165*99CM

1/378/990 ریال