خرید انواع تریستور( Thyristors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع انواع تریستور( Thyristors)

20 نوع انواع تریستور( Thyristors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 20


BT 169DW SMD

BT 169DW SMD
تریستور BT169DW

94/059 ریال
2P4M

2P4M
تریستور 2P4M

69/000 ریال
BT 169

BT 169

11/495 ریال
MCR 106L

MCR 106L
تریستور MCR106L

55/000 ریال
M 2LZ47

M 2LZ47

104/500 ریال
C 106 TO-92

C 106 TO-92
تریستور C106

28/460 ریال
T 1012

T 1012

85/350 ریال
BRY 21

BRY 21

BRY 39

BRY 39

BRY 20

BRY 20

BR 101

BR 101

CS6-06

CS6-06

C 122M

C 122M

TIC 116M

TIC 116M

TAG 625-600

TAG 625-600

TAG 108D

TAG 108D

C 108D

C 108D

TAG 106D

TAG 106D

X0202=BT 169

X0202=BT 169

40TPS12 A

40TPS12 A

600/000 ریال