خرید انواع تریستور( Thyristors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع انواع تریستور( Thyristors)

24 نوع انواع تریستور( Thyristors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 24


BT 152-500R TO-220

BT 152-500R TO-220
تریستور BT152-500R

295/000 ریال
MCR 106L TO-126

MCR 106L TO-126
تریستور MCR106L

76/000 ریال
BT 169DW SMD

BT 169DW SMD
تریستور BT169DW

19/500 ریال
C 106MG TO-126

C 106MG TO-126

38/500 ریال
2P4M

2P4M
تریستور 2P4M

89/400 ریال
BT 169

BT 169

15/500 ریال
BT 152-600R TO-220

BT 152-600R TO-220

95/400 ریال
BT 151

BT 151

76/800 ریال
X0405MF

X0405MF
تریستور X0405MF

61/000 ریال
M 2LZ47

M 2LZ47

99/275 ریال
T 1012

T 1012

81/082 ریال
BRY 21

BRY 21

BRY 39

BRY 39

BRY 20

BRY 20

BT 152-600R TO-220 ORG

BT 152-600R TO-220 ORG

195/000 ریال
CS6-06

CS6-06

C 122M

C 122M

TIC 116M

TIC 116M

M 10LZ47

M 10LZ47

690/000 ریال
TAG 108D

TAG 108D

C 108D

C 108D

TAG 106D

TAG 106D

X0202=BT 169

X0202=BT 169

40TPS12 A

40TPS12 A

600/000 ریال