خرید پل دیود (Diode bridge)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پل دیود (Diode bridge)

55 نوع پل دیود (Diode bridge) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود DIODE POL 1.5A 800V GERD W08M (54)

DIODE POL 1.5A 800V GERD W08M (54)

پل ديود گرد 1.5 آمپر 800 ولت مدل W08M

20/480 ریال
موجود DIODE POL 6A 1000v SHANEI KBL610 (55)

DIODE POL 6A 1000v SHANEI KBL610 (55)

پل ديود شانه اي 6 آمپر 1000 ولت مدل KBL610

77/590 ریال
موجود DIODE POL 8A 1000V SHANEI GBU810

DIODE POL 8A 1000V SHANEI GBU810

پل ديود شانه اي 8آمپر 1000 ولت مدل GBU810

101/710 ریال
موجود DIODE POL 10A 1000V SHANEI GBU1010

DIODE POL 10A 1000V SHANEI GBU1010

پل ديود شانه اي 10آمپر 1000 ولت مدل GBU1010

106/860 ریال
موجود DIODE POL 6A 1000V SHANEI GBU610

DIODE POL 6A 1000V SHANEI GBU610

پل ديود شانه اي 6آمپر 1000 ولت مدل GBU610

84/800 ریال
موجود DIODE POL 15A 1000V SHANEI GBU1510

DIODE POL 15A 1000V SHANEI GBU1510

پل ديود شانه اي 15آمپر 1000 ولت مدل GBU1510

117/220 ریال
موجود DIODE POL 8A 1000V SHANEI KBU810 (51)

DIODE POL 8A 1000V SHANEI KBU810 (51)

پل ديود شانه اي 8 آمپر 1000 ولت مدل KBU810

86/760 ریال
موجود DIODE POL 4A 1000V SHANEI GBU410

DIODE POL 4A 1000V SHANEI GBU410

پل ديود شانه اي 4آمپر 1000 ولت مدل GBU410

65/500 ریال
موجود DIODE POL 0.5A 600V SMD MB6S (50)

DIODE POL 0.5A 600V SMD MB6S (50)

پل ديود اس ام دي 0.5 آمپر 600 ولت مدل MB6S

6/500 ریال
موجود DIODE POL 10A 1000V SHANEI KBU1010

DIODE POL 10A 1000V SHANEI KBU1010

پل ديود شانه اي 10آمپر 1000 ولت مدل KBU1010

92/470 ریال
موجود DIODE POL 25A 1000V SHANEI KBU2510

DIODE POL 25A 1000V SHANEI KBU2510

پل ديود شانه اي 25آمپر 1000 ولت مدل KBU2510

99/970 ریال
موجود DIODE POL 15A 1000V SHANEI KBU1510

DIODE POL 15A 1000V SHANEI KBU1510

پل ديود شانه اي 15آمپر 1000 ولت مدل KBU1510

92/600 ریال
موجود DIODE POL 1A MORABA DF01M (50)

DIODE POL 1A MORABA DF01M (50)

پل ديود مربعي 1 آمپر 100 ولت مدل DF01M

25/870 ریال
موجود POL 3A 600V MORABA  (185)

POL 3A 600V MORABA (185)

پل ديود مربعي 3 آمپر 600 ولت مدل BR36

39/180 ریال
موجود DIODE POL 0.5A 600V MB6M

DIODE POL 0.5A 600V MB6M

پل ديود 0.5 آمپر 600 ولت مدل MB6M

15/000 ریال
موجود POL 35A MORABA KBPC3510 (47)

POL 35A MORABA KBPC3510 (47)

پل ديود مربعي 35 آمپر 1000 ولت نقره اي رنگ مدل MB3510 و KBPC3510

258/560 ریال
موجود DIODE POL 3A 700V SHANEI (185)

DIODE POL 3A 700V SHANEI (185)

پل ديود شانه اي 3 آمپر 700 ولت مدل KBP307

32/620 ریال
موجود POL 4A 1000V SHANEI (181)

POL 4A 1000V SHANEI (181)

پل ديود 4آمپر 1000 ولت مدل KBL410

86/210 ریال
موجود DIODE POL 35A MORABA MB3510 BLACK CHI (47)

DIODE POL 35A MORABA MB3510 BLACK CHI (47)

پل ديود مربعي 35 آمپر 1000 ولت مشکي رنگ مدل MB3510

106/000 ریال
موجود DIODE POL 15A 800V SHANEI GBJ1508

DIODE POL 15A 800V SHANEI GBJ1508

پل ديود 15 آمپر 800 ولت

137/910 ریال
ناموجود DIODE POL 2A 1000V SHANEI KBP210 (53)

DIODE POL 2A 1000V SHANEI KBP210 (53)

پل ديود شانه اي 2 آمپر 1000 ولت مدل KBP210

26/960 ریال
ناموجود DIODE POL 50A MOSTATIL QL5010 (412)

DIODE POL 50A MOSTATIL QL5010 (412)

پل ديود مستطيلي 50 آمپر 1000 ولت مدل QL5010

430/940 ریال
ناموجود DIODE POL 3A 1000V SHANEI  (185)

DIODE POL 3A 1000V SHANEI (185)

پل ديود شانه اي 3 آمپر 1000 ولت مدل KBP310

ریال
ناموجود POL 6A 200V SHANEI (55)

POL 6A 200V SHANEI (55)

پل ديود شانه اي 6 آمپر 200 ولت مدل GBU6D

43/100 ریال
ناموجود DIODE POL 2A 1000V GERD (54)

DIODE POL 2A 1000V GERD (54)

پل ديود گرد 2 آمپر 1000 ولت

ریال
ناموجود DIODE POL S202SE2 (52)

DIODE POL S202SE2 (52)

پل ديود 50 ميلي آمپر 6 ولت مدل S202SE2

672/260 ریال
ناموجود POL 25A 1000V SHANEI (182)

POL 25A 1000V SHANEI (182)

پل ديود شانه اي 25 آمپر 1000 ولت مدل GBJ2510

137/910 ریال
ناموجود POL 50A MORABA 8811MEXIC0 (347)

POL 50A MORABA 8811MEXIC0 (347)

پل ديود مربعي 50 آمپر 1000 ولت مشکي بدنه فلزي مدل MDA5010

396/460 ریال
ناموجود DIODE POL 0.8A MORABA HD08-T SMD (50)

DIODE POL 0.8A MORABA HD08-T SMD (50)

پل ديود مربعي 0.8 آمپر 800 ولت مدل HD08

12/080 ریال
ناموجود POL 8A 600V MORABA  (49)

POL 8A 600V MORABA (49)

پل ديود 8 آمپر 600 ولت مدل BR86

60/350 ریال