خرید دیود معمولی(Conventional diode)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود معمولی(Conventional diode)

46 نوع دیود معمولی(Conventional diode) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 1N 4007

1N 4007

ديود 1 آمپر 1000 ولت

2/410 ریال
موجود 1N 4001

1N 4001

ديود 1 آمپر 50 ولت

2/100 ریال
موجود 6A10

6A10

6 امپر 1000 ولت

14/900 ریال
موجود 10A10

10A10

10آمپر 1000 ولت

19/600 ریال
موجود 1N 5399

1N 5399

ديود 1.5 آمپر 1000 ولت

5/180 ریال
موجود 1N 5408

1N 5408

ديود 3 آمپر 1000 ولت

9/500 ریال
موجود 1N60

1N60

ديود 500 ميلي آمپر 45 ولت

5/500 ریال
موجود 1N 4005

1N 4005

ديود 1 آمپر 600 ولت

3/300 ریال
موجود P6KE220CA

P6KE220CA

ديود TVS دو طرفه 220 ولت 600 وات

20/000 ریال
موجود 1N 4002

1N 4002

ديود 1 آمپر 100 ولت

3/000 ریال
موجود 1N 4006

1N 4006

ديود 1 آمپر 800 ولت

2/300 ریال
موجود 1N 4004

1N 4004

ديود 1 آمپر 400 ولت

3/200 ریال
موجود P6KE16A

P6KE16A

ديود TVS يک طرفه 16 ولت 600 وات

13/800 ریال
موجود P6KE56CA

P6KE56CA

ديود TVS دو طرفه 56 ولت 600 وات

11/000 ریال
موجود 1.5KE400A

1.5KE400A

ديود TVS يک طرفه 400 ولت 1500 وات

30/000 ریال
موجود P6KE400CA

P6KE400CA

ديود TVS دو طرفه 400 ولت 600 وات

30/000 ریال
موجود 1.5KE400CA

1.5KE400CA

ديود TVS دو طرفه 400 ولت 1500 وات

45/000 ریال
موجود P6KE22CA

P6KE22CA

ديود TVS دو طرفه 22 ولت 600 وات

6/900 ریال
موجود P6KE250A

P6KE250A

ديود TVS يک طرفه 250 ولت 600 وات

12/930 ریال
موجود P6KE24A

P6KE24A

ديود TVS يک طرفه 24 ولت 600 وات

12/000 ریال
موجود P6KE36A

P6KE36A

ديود TVS يک طرفه 36ولت 600 وات

9/000 ریال
موجود P6KE12A

P6KE12A

ديود TVS يک طرفه 12 ولت 600 وات

30/000 ریال
موجود P6KE18A

P6KE18A

ديود TVS يک طرفه 18 ولت 600 وات

13/800 ریال
موجود P6KE5A

P6KE5A

ديود TVS يک طرفه 5 ولت 600 وات

13/000 ریال
موجود P6KE13A

P6KE13A

ديود TVS يک طرفه 13 ولت 600 وات

13/800 ریال
موجود P6KE6.8A

P6KE6.8A

ديود TVS يک طرفه 6.8 ولت 600 وات

13/000 ریال
موجود P6KE10A

P6KE10A

ديود TVS يک طرفه 10 ولت 600 وات

9/000 ریال
موجود P6KE200A

P6KE200A

ديود TVS

10/000 ریال
موجود P6KE20A

P6KE20A

ديود TVS يک طرفه 20 ولت 600 وات

13/800 ریال
موجود P6KE15A

P6KE15A

ديود TVS يک طرفه 15 ولت 600 وات

10/780 ریال