خرید دیود معمولی(Conventional diode)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود معمولی(Conventional diode)

54 نوع دیود معمولی(Conventional diode) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RL 206

RL 206
دیود RL206

15/000 ریال
SVC251SPA

SVC251SPA
دیود SVC251SPA

750/000 ریال
DIODE UD1006 TO-220F

DIODE UD1006 TO-220F
دیود UD1006

950/000 ریال
DIODE RL 257

DIODE RL 257
دیود RL257

15/000 ریال
P6KE350CA

P6KE350CA
دیود P6KE350CA

49/300 ریال
1.5KE400CA

1.5KE400CA

63/300 ریال
P6KE400CA

P6KE400CA

35/000 ریال
P6KE220CA

P6KE220CA
دیود P6KE220CA

28/100 ریال
P6KE68CA

P6KE68CA
دیود P6KE68CA

12/100 ریال
P6KE5A

P6KE5A
دیود P6KE5A

19/000 ریال
P6KE24A

P6KE24A
دیود P6KE24

29/500 ریال
P6KE12A

P6KE12A
دیود P6KE12A

20/200 ریال
P6KE56CA

P6KE56CA
دیود P6KE56CA

14/800 ریال
P6KE16A

P6KE16A
دیود P6KE16A

19/300 ریال
P6KE36A

P6KE36A

18/000 ریال
DIODE RL 207

DIODE RL 207
دیود RL 207

19/000 ریال
10A10

10A10
دیود 10A10

29/000 ریال
P6KE10A

P6KE10A
دیود P6KE10A

12/600 ریال
P6KE12CA

P6KE12CA
دیود P6KE12CA

14/421 ریال
P6KE13A

P6KE13A
دیود P6KE13A

19/300 ریال
P6KE18A

P6KE18A
دیود P6KE18A

18/000 ریال
P6KE350A

P6KE350A
دیود P6KE350A

25/000 ریال
P6KE250A

P6KE250A
دیود P6KE250A

16/100 ریال
P6KE20A

P6KE20A
دیود P6KE20A

16/100 ریال
P6KE8.2A

P6KE8.2A
دیود P6KE8.2A

13/500 ریال
P6KE200CA

P6KE200CA
دیود P6KE200CA

12/000 ریال
1N60

1N60
دیود 1N60

10/500 ریال
HER 108

HER 108
دیود HER 108

5/620 ریال
BAV 21

BAV 21
دیود BAV 21

13/000 ریال
1N60L

1N60L

109/000 ریال
P6KE200A

P6KE200A
دیود P6KE200

13/000 ریال
6A10

6A10
دیود 6A10

18/900 ریال
1N 5399

1N 5399
دیود 1N 5399

7/300 ریال
1N 5408

1N 5408
دیود 1N 5408

14/500 ریال
1N 4007 1n4007

1N 4007 1n4007
دیود 1N4007

2/980 ریال
1N 4006

1N 4006
دیود 1N 4006

6/120 ریال