خرید پتانسیومتر(Potansiometr)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پتانسیومتر(Potansiometr)

77 نوع پتانسیومتر(Potansiometr) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


POT 20K KHABIDEH

POT 20K KHABIDEH
پتانسیومتر 20 کیلو اهم

19/500 ریال
POT 100K ACP

POT 100K ACP

145/000 ریال
POT 320R ISTADEH

POT 320R ISTADEH
پتانسیومتر 320 اهم ایستاده

7/680 ریال
POT 500K GFP

POT 500K GFP
پتانسیومتر 500 کیلو اهم GFP

72/800 ریال
POT 50K GFP

POT 50K GFP
پتانسیومتر 50 کیلو اهم GFP

129/000 ریال
POT 100R GFP

POT 100R GFP
پتانسیومتر 100 اهم GFP

129/000 ریال
POT 500R KHABIDEH

POT 500R KHABIDEH
پتانسیومتر 500 اهم خوابیده

12/600 ریال
POT 330R KHABIDEH

POT 330R KHABIDEH
پتانسیومتر 330 اهم خوابیده

19/300 ریال
POT 300R KHABIDEH

POT 300R KHABIDEH
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده

16/500 ریال
POT 100R KHABIDEH

POT 100R KHABIDEH
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده

16/500 ریال
POT 470R KHABIDEH

POT 470R KHABIDEH
پتانسیومتر 470 اهم خوابیده

16/500 ریال