خرید پتانسیومتر(Potansiometr)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پتانسیومتر(Potansiometr)

77 نوع پتانسیومتر(Potansiometr) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


POT 20K KHABIDEH

POT 20K KHABIDEH
پتانسیومتر 20 کیلو اهم

18/300 ریال
POT 2K KHABIDEH OLD

POT 2K KHABIDEH OLD
پتانسیومتر 2 کیلو اهم خوابیده old

5/920 ریال2/960 ریال
POT 200R KHABIDEH OLD

POT 200R KHABIDEH OLD
پتانسیومتر 200 اهم خوابیده old

5/940 ریال2/970 ریال
POT 320R ISTADEH

POT 320R ISTADEH
پتانسیومتر 320 اهم ایستاده

6/150 ریال
POT 5K GFP

POT 5K GFP
پتانسیومتر 5 کیلو اهم GFP

69/000 ریال
POT 500K GFP

POT 500K GFP
پتانسیومتر 500 کیلو اهم GFP

58/300 ریال
POT 50K GFP

POT 50K GFP
پتانسیومتر 50 کیلو اهم GFP

97/200 ریال
POT 100R GFP

POT 100R GFP
پتانسیومتر 100 اهم GFP

97/200 ریال
POT 20K KHABIDEH OLD

POT 20K KHABIDEH OLD
پتانسیومتر 20 کیلو اهم خوابیده OLD

10/200 ریال5/130 ریال