خرید مقاومت های تابع دما

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های تابع دما

49 نوع مقاومت های تابع دما موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


NTC 100K PRINTERI

NTC 100K PRINTERI

156/750 ریال
PTC 12R 2A MZ126

PTC 12R 2A MZ126
پی تی سی 12 اهم 2 آمپر

33/000 ریال
NTC 10D-9

NTC 10D-9
ان تی سی 10 اهم 9میلی متر

13/000 ریال
NTC 503-5

NTC 503-5
ان تی سی 50 کیلو اهم 5 میلی متر

12/834 ریال
NTC 203-5

NTC 203-5
ان تی سی 20 کیلو اهم 5 میلی متر

9/405 ریال
NTC 103-5

NTC 103-5
ان تی سی 10 کیلو اهم 5 میلی متر

11/903 ریال
NTC 102-5

NTC 102-5
ان تی سی 1 کیلو اهم 5 میلی متر

14/421 ریال
NTC 500D-5

NTC 500D-5
ان تی سی 500 اهم 5 میلی متر

15/504 ریال
NTC 100D-5

NTC 100D-5
ان تی سی 100 اهم 5 میلی متر

10/241 ریال
NTC 15D-20

NTC 15D-20
ان تی سی 15 اهم 20 میلی متر

260/000 ریال
NTC 8D-20

NTC 8D-20
ان تی سی 8 اهم 20 میلی متر

129/000 ریال
NTC 47D-15

NTC 47D-15
ان تی سی 47 اهم 15 میلی متر

46/844 ریال
NTC 502-5

NTC 502-5
ان تی سی 5 کیلو اهم 5 میلی متر

12/302 ریال
NTC 20D-15

NTC 20D-15
ان تی سی 20 اهم 15 میلی متر

46/844 ریال
NTC 10K 5%

NTC 10K 5%

8/730 ریال
NTC 50K 2MIL 5%

NTC 50K 2MIL 5%

11/370 ریال
NTC 8D-11

NTC 8D-11
ان تی سی 8 اهم 11 میلی متر

36/040 ریال
NTC 50D-13

NTC 50D-13
ان تی سی 50 اهم 13 میلی متر

68/270 ریال
NTC 5D-7

NTC 5D-7
ان تی سی 5 اهم 7 میلی متر

16/320 ریال
NTC 5D-15

NTC 5D-15
ان تی سی 5 اهم 15 میلی متر

32/000 ریال