خرید شاتکی(schottky)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع شاتکی(schottky)

78 نوع شاتکی(schottky) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


DIODE MBRF 20200CT TO-220F

DIODE MBRF 20200CT TO-220F
دیود MBRF20200CT

78/200 ریال
STPR1060CT TO-220

STPR1060CT TO-220
دیود شاتکی STPR1060CT

179/000 ریال
DIODE STPS4045CW

DIODE STPS4045CW

718/000 ریال
DIODE MBR 20200CT

DIODE MBR 20200CT
دیود شاتکی MBR20200CT

94/000 ریال
MBR10100CT

MBR10100CT
دیود MBR10100CT

119/000 ریال
MBRB 20100CT

MBRB 20100CT
دیود MBRB20100CT

448/000 ریال
SB540

SB540
دیود SB540

56/000 ریال
DIODE 21DQ04

DIODE 21DQ04
دیود 21DQ04

12/800 ریال
SS36 DO-214AB

SS36 DO-214AB
دیود SS36

27/900 ریال
SR 3200

SR 3200
دیود SR 3200

48/300 ریال
MBR 20150CT TO-220

MBR 20150CT TO-220
دیود MBR 20150CT

198/000 ریال
SBL 2060CT

SBL 2060CT
دیود SBL 2060CT

179/000 ریال
MBR 3045CTW

MBR 3045CTW
دیود MBR 3045CT

318/000 ریال
DIODE MBR 160S SMD

DIODE MBR 160S SMD
دیود MBR 160S

16/500 ریال
MBR 2045FCT TO-220F

MBR 2045FCT TO-220F
دیود MBR 2045CT

189/000 ریال
SR 5200

SR 5200
دیود SR 5200

40/200 ریال
MBR 30100CT TO-220

MBR 30100CT TO-220
دیود MBR30100CT

378/000 ریال
SR 160

SR 160
دیود SR 160

13/300 ریال
SB 260

SB 260
دیود SB 260

25/300 ریال
STPS 2045

STPS 2045
دیود STPS 2045

139/000 ریال
SR 3100

SR 3100
دیود SR 3100

36/800 ریال
SR 506

SR 506
دیود SR 506

56/000 ریال
SBL 6040PT TO-3P

SBL 6040PT TO-3P
دیود SBL 6040PT

415/000 ریال
MBR 3045PT

MBR 3045PT

498/000 ریال
MBRF 1060CT

MBRF 1060CT
دیود MBRF 1060CT

179/000 ریال
MBR 1645 TO-220

MBR 1645 TO-220
دیود MBRF 1645

90/800 ریال
SB 360

SB 360
دیود SB 360

40/000 ریال
SB 560

SB 560
دیود SB 560

55/800 ریال
STPS 3045 CW TO-247

STPS 3045 CW TO-247
دیود STPS 3045 CW

975/000 ریال
SR 360

SR 360
دیود SR 360

59/200 ریال
SR 560

SR 560
دیود SR 560

37/500 ریال
1N 5819

1N 5819
دیود 1N 5819

6/210 ریال
1N 5822

1N 5822
دیود 1N 5822

26/400 ریال
MBRF10100CT TO-220F

MBRF10100CT TO-220F
دیود MBRF10100CT

79/300 ریال
STPS 3045CT TO-220

STPS 3045CT TO-220
دیود STPS3045CT

273/000 ریال
1N5818

1N5818

6/500 ریال