خرید شاتکی(schottky)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع شاتکی(schottky)

74 نوع شاتکی(schottky) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


STPS 3045CT TO-220

STPS 3045CT TO-220
دیود STPS3045CT

239/000 ریال
DIODE MBR 20200CT

DIODE MBR 20200CT
دیود شاتکی MBR20200CT

82/200 ریال
MBRB 20100CT

MBRB 20100CT
دیود MBRB20100CT

388/000 ریال
SB540

SB540
دیود SB540

49/000 ریال
DIODE SB5100

DIODE SB5100
دیود SB5100

58/800 ریال
DIODE 21DQ04

DIODE 21DQ04
دیود 21DQ04

11/200 ریال
SS36 DO-214AB

SS36 DO-214AB
دیود SS36

24/300 ریال
MBR 30100PT TO-247

MBR 30100PT TO-247

598/000 ریال
SR 3200

SR 3200
دیود SR 3200

42/000 ریال
MBR 20150CT

MBR 20150CT
دیود MBR 20150CT

139/000 ریال
SBL 2060CT

SBL 2060CT
دیود SBL 2060CT

179/000 ریال
MBR 1060CT

MBR 1060CT
دیود MBR 1060CT

119/000 ریال
STPS 1545CT

STPS 1545CT
دیود STPS 1545CT

199/000 ریال
MBR 3045CTW

MBR 3045CTW
دیود MBR 3045CT

179/000 ریال
DIODE MBR 160S

DIODE MBR 160S
دیود MBR 160S

14/400 ریال
MBR 2045CT TO-220F

MBR 2045CT TO-220F
دیود MBR 2045CT

72/000 ریال
MBR 30100CT TO-220

MBR 30100CT TO-220
دیود MBR30100CT

329/000 ریال
SR 160

SR 160
دیود SR 160

11/600 ریال
SR 260

SR 260
دیود SR 260

14/000 ریال
SB 260

SB 260
دیود SB 260

24/200 ریال
STPS 2045

STPS 2045
دیود STPS 2045

98/000 ریال
SR 506

SR 506
دیود SR 506

45/000 ریال
MBR 1645 2PIN

MBR 1645 2PIN
دیود MBR 1645 دو پین

135/000 ریال
MBR 3045PT

MBR 3045PT

279/000 ریال
MBR 20100CT

MBR 20100CT
دیود MBRF 20100

93/500 ریال
MBR 2045

MBR 2045
دیود MBRF 2045

219/000 ریال
SB 360

SB 360
دیود SB 360

34/800 ریال
SB 560

SB 560
دیود SB 560

48/600 ریال
SR 360

SR 360
دیود SR 360

51/500 ریال
1N 5819

1N 5819
دیود 1N 5819

5/400 ریال
1N 5822

1N 5822
دیود 1N 5822

20/200 ریال
1N5818

1N5818

6/500 ریال
MBR10100CT

MBR10100CT
دیود MBR10100CT

98/000 ریال
STPS 6045CW

STPS 6045CW
دیود STPS6045CW

458/000 ریال
SR 2200

SR 2200
دیود SR 2200

62/000 ریال
DIODE MBR 320

DIODE MBR 320
دیود MBR 320

28/000 ریال