خرید دیود فلزی(Diode steel)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود فلزی(Diode steel)

11 نوع دیود فلزی(Diode steel) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود DIODE D85 HF120 (232)

DIODE D85 HF120 (232)

ديود فلزي 85 آمپر 1200 ولت

804/990 ریال
موجود DIODE D25 HF120 (235)

DIODE D25 HF120 (235)

ديود فلزي 50 آمپر 1200 ولت

370/620 ریال
موجود FELEZI 50HFR120 (234)

FELEZI 50HFR120 (234)

ديود فلزي 50 آمپر 1200 ولت

758/430 ریال
ناموجود FELEZI 25HFR120 (233)

FELEZI 25HFR120 (233)

ديود فلزي 25 آمپر 1200 ولت

639/220 ریال
ناموجود FELEZI 25HF120

FELEZI 25HF120

ديود فلزي 25 امپر 1200 ولت

ریال
ناموجود FELEZI 6NZ70

FELEZI 6NZ70

ديود زنر فلزي

ریال
ناموجود FELEZI 50HF120 (234)

FELEZI 50HF120 (234)

ديود فلزي 50 آمپر 1200 ولت

758/430 ریال
ناموجود DIODE D50 HF120 (231)

DIODE D50 HF120 (231)

ديود فلزي 50 آمپر 1200 ولت

206/860 ریال
ناموجود DIODE D50 HF120 (233)

DIODE D50 HF120 (233)

ديود فلزي 50 آمپر 1200 ولت

206/860 ریال
ناموجود DIODE D25 HFR120 (234)

DIODE D25 HFR120 (234)

ديود فلزي 25 آمپر 1200 ولت

370/620 ریال
ناموجود DIODE D85 HFR120 (236)

DIODE D85 HFR120 (236)

ديود فلزي 85 آمپر 1200 ولت

293/040 ریال