خرید دیود فست(Fast diod)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود فست(Fast diod)

103 نوع دیود فست(Fast diod) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


DIODE 1SS302

DIODE 1SS302

189/000 ریال
UF 4005

UF 4005
دیود UF4005

3/500 ریال
1N 4937

1N 4937
دیود 1N4937

7/000 ریال
U 1640G TO-220

U 1640G TO-220
دیود U1640G

615/000 ریال
MUR 3060WTG

MUR 3060WTG

795/000 ریال
BYQ 28

BYQ 28
دیود BYQ 28

139/000 ریال
RHRP 15120

RHRP 15120
دیود RHRP 15120

388/000 ریال
ORG
U 1560G ORG

U 1560G ORG
دیود U 1560G ORG

388/000 ریال
MUR 460 ORG

MUR 460 ORG
دیود MUR 460 ORG

92/500 ریال
FR 106

FR 106
دیود FR 106

13/500 ریال
UHF 10JT

UHF 10JT
دیود UHF 10JT

478/000 ریال
DIODE FR 207

DIODE FR 207
دیود FR 207

8/500 ریال
RF1501 TO-220

RF1501 TO-220
دیود RF1501

408/000 ریال
BYV 26

BYV 26
دیود byv 26

79/500 ریال
2CL75

2CL75
دیود 2CL75

87/000 ریال
FMLG 12S

FMLG 12S
دیود FMLG 12S

189/000 ریال
FR 104

FR 104
دیود FR 104

10/400 ریال
STPR 1020CT

STPR 1020CT
دیود STPR 1020CT

179/000 ریال
UF 4007 uf4007

UF 4007 uf4007
دیود UF 4007

4/950 ریال4/580 ریال
FR 107

FR 107
دیود FR 107

6/770 ریال
RGP 15

RGP 15
دیود RGP 15

25/300 ریال
DIODE 1SS119

DIODE 1SS119

5/000 ریال
1N 4936

1N 4936
دیود 1N 4936

4/400 ریال
UF 5408

UF 5408
دیود UF 5408

24/500 ریال
1N 4148 ST 1n4148

1N 4148 ST 1n4148
دیود 1N4148

1/950 ریال1/490 ریال
BYV32E-200 TO-220

BYV32E-200 TO-220

68/000 ریال
DIODE HER3005PT

DIODE HER3005PT

450/000 ریال
BYT08P-800

BYT08P-800

78/000 ریال
F30U60ST TO-220F

F30U60ST TO-220F
دیود F30U60ST

498/000 ریال
DIODE HER 207

DIODE HER 207
دیود HER207

25/600 ریال
DIODE MUR 120RLG

DIODE MUR 120RLG

156/000 ریال
MUR 160 ORG

MUR 160 ORG

498/000 ریال
MUR 1640CT TO-220 ORG

MUR 1640CT TO-220 ORG

401/500 ریال
MUR 3060PT

MUR 3060PT

448/000 ریال
DIODE UG2D

DIODE UG2D

105/000 ریال
MUR 140

MUR 140
دیود MUR 140

113/770 ریال