اداپتور(Adaptor) 93 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود ADAPTOR 5V 600MA

ADAPTOR 5V 600MA

430/940 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 3A GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 3A GHK

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 3 آمپر GHK

1/250/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)

ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)

جعبه سفيد رنگ

1/353/340 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 3V 3A

ADAPTOR SWITCHING 3V 3A

578/260 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A FSP

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A FSP

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر FSP

880/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI GHK

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 1آمپر GHK

450/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 3A ACBEL

ADAPTOR SWITCHING 12V 3A ACBEL

آداپتور 12ولت 3امپر

685/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 9V 1A

ADAPTOR SWITCHING 9V 1A

آداپتو سويچنگ 1آمپري 9 ولت

480/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 5A LITON

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A LITON

تغذيه رو ميزي 12 ولت 5 آمپر

870/000 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 5V 3A LITEON

ADAPTOR SWICHING 5V 3A LITEON

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 3 آمپر LITEON

650/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 9V 3A HONOR

ADAPTOR SWITCHING 9V 3A HONOR

آداپتور سوئيچينگ 9 ولت 3 آمپر HONOR

847/940 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A ROMIZI GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A ROMIZI GHK

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 1 آمپر رو ميزي GHK

845/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 48V 380MA

ADAPTOR SWITCHING 48V 380MA

آداپتور سوئيچينگ روميزي 48 ولت 380 ميلي آمپر براي تلفن CISCO

1/480/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GOELST NL

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GOELST NL

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر ديواري

766/270 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI DVE

ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI DVE

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 1 آمپر ديواري DVE

416/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 8V 3.6A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 8V 3.6A ROMIZI

آداپتور سوئيچينگ 8 ولت 3.6 آمپر روميزي

845/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 6A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 5V 6A ROMIZI

تغذيه 5 ولت 6 آمپر رو ميزي

999/760 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 3.3V 2A DIVARI DVE

ADAPTOR SWITCHING 3.3V 2A DIVARI DVE

تغذيه 3.3 ولت 2 آمپر ديواري DVE

700/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GHK

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 1 آمپر ديواري GHK

680/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI APD

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI APD

آداپتور سوئيچينگ 5 لت 2 آمپر ديواري APD

520/000 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 5V 3A CISCO

ADAPTOR SWICHING 5V 3A CISCO

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 3 آمپر CISCO

650/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 8A DELTA

ADAPTOR SWITCHING 12V 8A DELTA

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 8 آمپر DELTA

1/892/090 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

ADAPTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

1/206/620 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP

ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 5 آمپر FSP

2/119/840 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 12V 5A SAGEMCO

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A SAGEMCO

آدابتور 12 ولت 5 آمپر روميزي

586/080 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 15V 3A GHK

ADAPTOR SWITCHING 15V 3A GHK

آداپتور سوئيچينگ 15 ولت 3 آمپر GHK

1/441/490 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI GHK

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 1 آمپر ديواري GHK

423/970 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI KT

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI KT

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 2 آمپر ديواري KT

593/560 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 2 آمپر دو سر سيم دار SK BROADBAND

542/680 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI AMIGO

ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI AMIGO

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 1 آمپر ديواري AMIGO

423/970 ریال