خرید اداپتور(Adaptor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع اداپتور(Adaptor)

99 نوع اداپتور(Adaptor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ADAPTOR SWITCHING 12V 5A

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A

1/765/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 0.8A

ADAPTOR SWITCHING 24V 0.8A
آداپتور 24 ولت 0.8 آمپر

1/315/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 3A

ADAPTOR SWITCHING 24V 3A
آداپتور 24 ولت 3 آمپر

2/415/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI PHILIPS

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI PHILIPS

1/035/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 5V 6.5A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 5V 6.5A ROMIZI
آداپتور 5 ولت 6.5 آمپر

1/355/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)

ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)
آداپتور 24 ولت 4 امپر

1/905/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 3A

ADAPTOR SWITCHING 12V 3A

1/185/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 9V 2A

ADAPTOR SWITCHING 9V 2A

1/135/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 1A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A ROMIZI

1/035/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 1.25A

ADAPTOR SWITCHING 24V 1.25A

1/556/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 3A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 12V 3A DIVARI

965/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 18V 2.8A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 18V 2.8A DIVARI

1/725/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 1.5A

ADAPTOR SWITCHING 12V 1.5A

688/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 15V 7A

ADAPTOR SWITCHING 15V 7A
آداپتور 15 ولت 7 آمپر

2/650/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 15V 4A

ADAPTOR SWITCHING 15V 4A
آداپتور 15 ولت 4 آمپر

2/085/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 5A PACE

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A PACE
آداپتور 12 ولت 5 آمپر

992/750 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP

ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP
آداپتور 24 ولت 5 آمپر

2/215/229 ریال
ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

567/102 ریال
ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI GHK

443/052 ریال