خرید اداپتور(Adaptor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع اداپتور(Adaptor)

99 نوع اداپتور(Adaptor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ADAPTOR SWITCHING 15V 7A

ADAPTOR SWITCHING 15V 7A
آداپتور 15 ولت 7 آمپر

2/650/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 15V 4A

ADAPTOR SWITCHING 15V 4A
آداپتور 15 ولت 4 آمپر

1/933/250 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP

ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP
آداپتور 24 ولت 5 آمپر

2/215/229 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 0.8A

ADAPTOR SWITCHING 24V 0.8A
آداپتور 24 ولت 0.8 آمپر

972/705 ریال
ADAPTOR 5V 600MA

ADAPTOR 5V 600MA
آداپتور 5 ولت 600 میلی آمپر

490/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 3V 3A

ADAPTOR SWITCHING 3V 3A
آداپتور 3 ولت 3 آمپر

783/750 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 5A SAGEMCOM

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A SAGEMCOM
آداپتور 12 ولت 5 آمپر

1/240/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 3A

ADAPTOR SWITCHING 24V 3A
آداپتور 24 ولت 3 آمپر

1/790/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 5V 6A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 5V 6A ROMIZI
آداپتور 5 ولت 6 آمپر

1/044/753 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 5A GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 5A GHK
آداپتور 24 ولت 5 آمپر

2/250/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)

ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)
آداپتور 24 ولت 4 امپر

1/414/236 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 2.5A KTEK

ADAPTOR SWITCHING 24V 2.5A KTEK

1/480/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 3.3A

ADAPTOR SWITCHING 12V 3.3A

790/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 9V 2A

ADAPTOR SWITCHING 9V 2A

840/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 8V 3A OLD

ADAPTOR SWITCHING 8V 3A OLD
آداپتور 8 ولت 3 آمپر

290/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 7V 3A OLD

ADAPTOR SWITCHING 7V 3A OLD
آداپتور 7 ولت 3 آمپر

250/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 9V 3A OLD

ADAPTOR SWITCHING 9V 3A OLD
آداپتور 9 ولت 3 آمپر

310/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 15V 0.8A

ADAPTOR SWITCHING 15V 0.8A
آداپتور 15 ولت 0.8 آمپر

574/750 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 5A BA SIM CHICONY

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A BA SIM CHICONY

1/287/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 5A PACE

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A PACE
آداپتور 12 ولت 5 آمپر

992/750 ریال
ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

596/950 ریال