خرید تغذیه متغیر(Variable power)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع تغذیه متغیر(Variable power)

10 نوع تغذیه متغیر(Variable power) موجود می باشد

نمایش 1 تا 10


منبع تغذیه ی متغیر جیبی

منبع تغذیه ی متغیر جیبی

5/190/000 ریال
TAGHZIYEH PS-305D 30V 5A MOTEGHAYER YIHUA

TAGHZIYEH PS-305D 30V 5A MOTEGHAYER YIHUA

18/066/026 ریال
TAGHZIYEH MEGATEK 30V 5A DOUBLE

TAGHZIYEH MEGATEK 30V 5A DOUBLE

15/941/408 ریال
TAGHZIYEH OWON ODP3032 30V 3A MOTEGHAYER

TAGHZIYEH OWON ODP3032 30V 3A MOTEGHAYER

35/125/091 ریال
TAGHZIYEH PS-303 30V 3A MOTEGHAYER

TAGHZIYEH PS-303 30V 3A MOTEGHAYER

3/422/451 ریال
TAGHZIYEH PS-302 30V 2A MOTEGHAYER

TAGHZIYEH PS-302 30V 2A MOTEGHAYER

2/882/072 ریال
TAGHZIYEH 12V 6A MOTGHAYER

TAGHZIYEH 12V 6A MOTGHAYER

504/374 ریال
TAGHZIYEH 0-12V MOTEGHAYER

TAGHZIYEH 0-12V MOTEGHAYER

TAGHZIYEH PS-405U2F ADAK

TAGHZIYEH PS-405U2F ADAK

26/900/000 ریال