خرید تغذیه متغیر(Variable power)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع تغذیه متغیر(Variable power)

10 نوع تغذیه متغیر(Variable power) موجود می باشد

نمایش 1 تا 10


TAGHZIYEH PS-305D 30V 5A MOTEGHAYER YIHUA

TAGHZIYEH PS-305D 30V 5A MOTEGHAYER YIHUA

19/016/870 ریال
TAGHZIYEH MEGATEK 30V 5A DOUBLE

TAGHZIYEH MEGATEK 30V 5A DOUBLE

16/780/430 ریال
TAGHZIYEH OWON ODP3032 30V 3A MOTEGHAYER

TAGHZIYEH OWON ODP3032 30V 3A MOTEGHAYER

36/973/780 ریال
TAGHZIYEH PS-303 30V 3A MOTEGHAYER

TAGHZIYEH PS-303 30V 3A MOTEGHAYER

3/602/580 ریال
TAGHZIYEH PS-302 30V 2A MOTEGHAYER

TAGHZIYEH PS-302 30V 2A MOTEGHAYER

3/033/760 ریال
TAGHZIYEH 12V 6A MOTGHAYER

TAGHZIYEH 12V 6A MOTGHAYER

530/920 ریال
TAGHZIYEH 0-40V 5A MICRO

TAGHZIYEH 0-40V 5A MICRO

TAGHZIYEH 0-12V MOTEGHAYER

TAGHZIYEH 0-12V MOTEGHAYER

ADAPTOR MOTEGHAYER 1000MA

ADAPTOR MOTEGHAYER 1000MA