خرید دستگاه ضبط صدا و تصاویر دوربین(DVR)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دستگاه ضبط صدا و تصاویر دوربین(DVR)

18 نوع دستگاه ضبط صدا و تصاویر دوربین(DVR) موجود می باشد

نمایش 1 تا 18


WIRELESS TERMINAL UNIT SIEMENS

WIRELESS TERMINAL UNIT SIEMENS

8/446/230 ریال
ZABT MOKALEME TELEFON MODEL MRP

ZABT MOKALEME TELEFON MODEL MRP

241/310 ریال
DVR 16CH AE216AHD

DVR 16CH AE216AHD

DVR 8CH AHD 2MP 5108

DVR 8CH AHD 2MP 5108

7/584/360 ریال
DVR AHD 4CH 2MP 6704

DVR AHD 4CH 2MP 6704

DVR AHD 8CH 2MP 6708

DVR AHD 8CH 2MP 6708

DVR AHD 4CH UL-AE104AVR

DVR AHD 4CH UL-AE104AVR

3/275/070 ریال
DVR AHD 8CH  HDD-H0804SJ

DVR AHD 8CH HDD-H0804SJ

4/654/060 ریال
DVR 8CH-5708

DVR 8CH-5708

3/964/560 ریال
DVR 4CH ULTRA 3704D

DVR 4CH ULTRA 3704D

4/826/420 ریال
DVR 4CH ULTRA 8604

DVR 4CH ULTRA 8604

4/826/420 ریال
DVR 8CH ZEEG 9108

DVR 8CH ZEEG 9108

6/550/120 ریال
DVR 8CH 6208H

DVR 8CH 6208H

6/550/120 ریال
DVR 8CH 6208L

DVR 8CH 6208L

6/550/120 ریال
DVR 4CH ULTRA 3804 AW

DVR 4CH ULTRA 3804 AW

6/550/120 ریال
DVR 4CH ULTRA 3704TL

DVR 4CH ULTRA 3704TL

5/171/180 ریال
DVR 4CH 5004

DVR 4CH 5004

4/136/920 ریال
DVR 9108 ZEEG

DVR 9108 ZEEG

9/997/560 ریال